Παθήσεις

/ Γόνατο / Ρήξη Μηνίσκου

Ρήξη Μηνίσκου

Ρήξη Μηνίσκου

Οι μηνίσκοι είναι ημισεληνοειδείς δομές (σχήμα μισοφέγγαρου) από κολλαγόνο και σύσταση ινοχόνδρινη. Η ανατομική τους θέση είναι ανάμεσα στις αρθρικές επιφάνειες του μηρού και της κνήμης, βελτιώνοντας την μεταξύ τους επαφή και αυξάνοντας τη σταθερότητα του γόνατος. Παράλληλα απορροφούν και ελαττώνουν τις πιέσεις που ασκούνται συνεχώς στην άρθρωση του γόνατος, προστατεύοντας τον αρθρικό χόνδρο. Τέλος, συμβάλλουν στην ομοιόμορφη διάχυση του αρθρικού υγρού μέσα στην άρθρωση και στην καλύτερη διατροφή του αρθρικού χόνδρου.    

Η ρήξη του μηνίσκου, δηλαδή η διακοπή της συνέχειας του, μπορεί να οφείλεται σε κάποιο επεισόδιο τραυματισμού σε νέους ασθενείς, αλλά μπορεί να συμβεί και χωρίς ιδιαίτερη βία σε μεγαλύτερες ηλικίες (εκφυλιστική διαδικασία). Ο έντονος πόνος, το οίδημα και ο περιορισμός της κίνησης του γόνατος ειναι τα συχνότερα σημεία μιας ρήξης μηνίσκου. Οι μικρές σε έκταση, σταθερές και χωρίς έντονα συμπτώματα ρήξεις, μπορούν να αντιμετώπιστούν χωρίς παρέμβαση. Με κατάλληλη φυσικοθεραπεία, άσκηση και αναλγητική αγωγή.        

                                                            

 

Η Αρθροσκόπηση είναι η μέθοδος εκλογής τόσο για την συρραφή, όσο και για την αφαίρεση του πάσχοντος τμήματος του μηνίσκου. Κάνουμε αρθροσκόπηση σε μεγαλύτερες ρήξεις, ασταθείς και με έντονο πόνο. Η επεμβατικότητα της μεθόδου είναι ελάχιστη και η εξελίξη της Αρθροσκοπικής Χειρουργικής προσφέρει αποτελέσματα πραγματικά εξαιρετικά. Η άμεση αποκατάσταση και η διατήρηση του μεγαλύτερου δυνατού τμήματος των μηνίσκων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την λειτουργία και διατήρηση στο χρόνο ενός υγιούς γόνατος. "save the meniscus " Η αποκατάσταση είναι ταχύτερη σε σχέση με το παρελθόν, με άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα του ασθενούς και στην αθλητική δραστηριότητα μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.

 

                                                                    

 

Παρακολουθήστε σχετικό βίντεο με αρθροσκοπική μερική εκτομή του έσω μηνίσκου:

 

Παρακολουθήστε σχετικό βίντεο με διαμόρφωση δισκοειδούς έξω μηνίκου λόγω ρήξης και συρραφή του οπισθίου κέρατος του έξω μηνίσκου:

 

Κοινοποιήστε: