Θεραπείες

Βιολογική Θεραπεία με Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια (PRP)

Η θεραπεία με Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) είναι μια νέα και υποσχόμενη μέθοδος στην αντιμετώπιση πολλών ορθοπαιδικών παθήσεων. Συμβάλλει στην επιτάχυνση της αποκατάστασης τραυματισμών των μυών, των τενόντων, των συνδέσμων και του αρθρικού χόνδρου.