Βίντεο

| Αρθροπλαστική Κεφαλής Κερκίδας σε Εξάρθρημα Αγκώνα με συντριπτικό κάταγμα Κεφαλής Κερκίδας

Αρθροπλαστική Κεφαλής Κερκίδας σε Εξάρθρημα Αγκώνα με συντριπτικό κάταγμα Κεφαλής Κερκίδας


Γυναίκα ασθενής 69 ετών προσήλθε με Εξάρθρημα δεξιού Αγκώνα και συντριπτικό κάταγμα Κεφαλής Κερκίδας αποτέλεσμα πτώσης. Πραγματοποιήθηκε κλειστή ανάταξη υπο μέθη και στη συνέχεια Αρθροπλαστική Κεφαλής Κερκίδας με Pyrocarbon εμφύτευμα καθώς και οστεοσυρραφή της κωρονοειδούς απόφυσης στο ιδιωτικό Θεραπευτηρίο Υγεία (Φεβρουάριος 2018). Σήμερα, 2 χρόνια και 3 μήνες μετά την επέμβαση (Μάιος 2020), η ασθενής είναι απόλυτα ικανοποιημένη, δεν πονά καθόλου και έχει πλήρες εύρος κίνησης στην άρθρωση του αγκώνα. Η λειτουργικότητα της είναι άριστη και εχει "ξεχάσει" την επέμβαση της. Η σωστή αντιμετώπιση σύνθετων κακώσεων του αγκώνα οδηγεί σε άριστα λειτουργικά αποτελέσματα.

Κοινοποιήστε: