Νέα

| Δημοσίευση στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Arthroscopy Techniques της Αρθοσκοπικής Εταιρείας Β. Αμερικής

Δημοσίευση στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Arthroscopy Techniques της Αρθοσκοπικής Εταιρείας Β. Αμερικής Sep 23

Δημοσίευση στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Arthroscopy Techniques της Αρθοσκοπικής Εταιρείας Β. Αμερικής


Η χειρουργική τεχνική της Αρθροσκοπικής Αντιμετώπισης των Καταγμάτων του προσθίου κάτω χείλους της Ωμογλήνης που ακολουθούμε στην Γ' Ορθοπαιδική Κλινική του Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου Υγεία είναι πλέον δημοσιευμένη στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό "Arthroscopy Techniques" της Αρθοσκοπικής Εταιρείας Βορείου Αμερικής και ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο από την 19η Σεπτεμβρίου του 2019. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη δημοσίευση στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://www.arthroscopytechniques.org/article/S2212-6287(19)30116-1/fulltext

Στο βίντεο γίνεται μια αναλυτική περιγραφή (στην αγγλική γλώσσα) των βημάτων στην αντιμετώπιση των καταγμάτων του προσθίου κάτω χείλους της Ωμογλήνης.

 

 

Η αντιμετώπιση είναι αποκλειστικά αρθροσκοπική και χρησιμοποιούμε  μόνο 2 ζεύγη ισχυρών ραμμάτων και ειδικών μεταλλικών κομβίων. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι πως αποφεύγουμε την ανοικτή χειρουργική επέμβαση μιας και η τεχνική γίνεται με αρθροσκόπηση και επομένως ελάχιστο τραυματισμό των μύων και των γύρω ιστών και ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς. Επίσης σταθεροποιούμε ισχυρά το κάταγμα χρησιμοποιώντας υλικά που είναι απολύτως ασφαλή για την άρθρωση του ώμου. Έτσι μειώνουμε στο ελάχιστο δυνατό τον κίνδυνο των επιπλοκών.

 

 

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης