Παθήσεις

| Αγκώνας

Σύνδρομο Αγκωνιαίου Σωλήνα ή Ωλένια Νευρίτιδα

Σύνδρομο Αγκωνιαίου Σωλήνα ή Ωλένια Νευρίτιδα είναι μια νευροπάθεια του ωλένιου νεύρου λόγω συμπίεσής του στον αγκώνα και η 2η συχνότερη συμπιεστική νευροπάθεια στο άνω άκρο μετά το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα.


Αρθροσκόπηση Αγκώνα

Η Αρθροσκόπηση Αγκώνα αποτελεί σήμερα την λιγότερο επεμβατική μέθοδο, που προσφέρει διάγνωση και αντιμετώπιση ταυτόχρονα σε πολλές παθήσεις του αγκώνα.


Δυσκαμψία Αγκώνα

Η δυσκαμψία του αγκώνα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της κίνησης της άρθρωσης και κατά συνέπεια να δυσκολεύεται ο ασθενής σε απλές κινήσεις της καθημερινότητας του.


Έξω Επικονδυλίτιδα Αγκώνα (Tennis Elbow)

Η Έξω Επικονδυλίτιδα είναι μια πάθηση που επηρεάζει το 1-3% των ενηλίκων, κατά την οποία αναπτύσσεται έντονος πόνος στην έξω πλευρά του αγκώνα, συνήθως στο επικρατές χέρι.