Παθήσεις

| Γόνατο

Ρήξη Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου

Ο τραυματισμός του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου είναι σπάνιος,  γι' αυτό τον λόγο όταν υποστεί ρήξη σημαίνει ότι έχει ασκηθεί σε αυτόν πολύ  ισχυρή βία.


Κύστη Μηνίσκου και Ιγνυακή Κύστη (Baker)

Κύστη Μηνίσκου και Ιγνυακή Κύστη ή Κύστη Baker, είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από τοπική συλλογή αρθρικού υγρού εντός του μηνίσκου ή παρακείμενα σε αυτόν.


Αρθροσκόπηση Γόνατος

Η Aρθροσκόπηση Γόνατος είναι στις μέρες μας μία από τις συχνότερες ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Αποτελεί την πιο αξιόπιστη τεχνική για την διάγνωση και ταυτόχρονα την αντιμετώπιση των παθήσεων του γόνατος.


Αρθρίτιδα Γόνατος

Η αρθρίτιδα του γόνατος, είναι η παθολογική κατάσταση στην οποία μεταπίπτει η άρθρωση του γόνατος λόγω τραυματισμού των στοιχείων του (οστού - μηνίσκου - χόνδρου), είτε λόγω εκφύλισης.


Ρήξη Μηνίσκου

Η ρήξη του μηνίσκου, μπορεί να οφείλεται σε κάποιο επεισόδιο τραυματισμού σε νέους ασθενείς, αλλά μπορεί να συμβεί και χωρίς ιδιαίτερη βία σε μεγαλύτερες ηλικίες (εκφυλιστική διαδικασία). Ο έντονος πόνος, το οίδημα και ο περιορισμός της κίνησης του γόνατος ειναι τα συχνότερα σημεία μιας ρήξης μηνίσκου.


Ρήξη Πρoσθίου Χιαστού Συνδέσμου

Η ρήξη του Πρoσθίου Χιαστού Συνδέσμου είναι συχνή κάκωση και συμβαίνει συχνά σε άτομα που ασχολούνται με αθλήματα επαφής (π.χ. ποδόσφαιρο και μπάσκετ) ή με αθλήματα που απαιτούν ξαφνικές αλλαγές κατεύθυνσης (π.χ. σκι).