Παθήσεις

| Πηχεοκαρπική - Χέρι

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος

Ο Εκτινασσόμενος Δάκτυλος ή αλλιώς Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα είναι μια πάθηση που εμποδίζει την φυσιολογική κίνηση του δακτύλου.


Τενοντοελυτρίτιδα στυλοειδούς απόφυσης της κερκίδας

Η Τενοντοελυτρίτιδα στυλοειδούς απόφυσης της κερκίδας είναι γνωστή και ως Σύνδρομο De Quervain.


Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

Το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (ΣΚΣ) είναι η πιο συχνή συμπιεστική νευροπάθεια. Μία παθολογική κατάσταση δηλαδή, κατά την οποία πιέζεται το τμήμα του μέσου νεύρου που βρίσκεται μέσα στον καρπιαίο σωλήνα.