Παθήσεις

| Πηχεοκαρπική - Χέρι

Γάγγλιο Καρπού ή Γάγγλιο Πηχεοκαρπικής

Το Γάγγλιο του Καρπού ή της Πηχεοκαρπικής είναι μια καλοήθης κύστη που μπορεί να ξεκινά από την Πηχεοκαρπική άρθρωση ή από το έλυτρο ενός τένοντα στην περιοχή του Καρπού.


Εκτινασσόμενος Δάκτυλος

Ο Εκτινασσόμενος Δάκτυλος ή αλλιώς Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα είναι μια πάθηση που εμποδίζει την φυσιολογική κίνηση του δακτύλου.


Τενοντοελυτρίτιδα στυλοειδούς απόφυσης της κερκίδας

Η Τενοντοελυτρίτιδα στυλοειδούς απόφυσης της κερκίδας είναι γνωστή και ως Σύνδρομο De Quervain.


Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

Το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (ΣΚΣ) είναι η πιο συχνή συμπιεστική νευροπάθεια. Μία παθολογική κατάσταση δηλαδή, κατά την οποία πιέζεται το τμήμα του μέσου νεύρου που βρίσκεται μέσα στον καρπιαίο σωλήνα.