Φωτογραφίες

| 2ο Διεθνές Σεμινάριο Ώμου στην Αθήνα. 2nd Athens Shoulder Course