Φωτογραφίες

| 4ο Διεθνές Σεμινάριο Ώμου στην Αθήνα. 4th Athens Shoulder Course