Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου και Τενοντομεταφορά Πλατύ Ραχιαίου

Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου και Τενοντομεταφορά Πλατύ Ραχιαίου


Ασθενής με τραυματικό εξάρθρημα ώμου και κάταγμα βραχιονίου ογκώματος, ωμογλήνης και μαζική ρήξη τενοντίου πετάλου. Αποτέλεσμα ήταν ο ασθενής να εμφανίσει ψευδοπαράλυση ώμου και έλλειμα έξω στροφής. Αντιμετωπίστηκε με Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου και Τενοντομεταφορά Πλατύ Ραχιαίου Τένοντα στον ίδιο χρόνο.

Κοινοποιήστε: