Βιολογικές Θεραπείες

Έγχυση με την Καθοδήγηση Υπερήχου

Η Έγχυση Φαρμάκων και Παραγόντων με την Καθοδήγηση Μυοσκελετικού Υπερήχου εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια και μέγιστη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των ορθοπαιδικών παθήσεων.