Βιολογικές Θεραπείες

Αντιμετώπιση Τενοντίτιδας, Τενοντoπάθειας και Μυϊκών θλάσεων από εξειδικευμένο ορθοπεδικό με το Σύστημα Διαδερμικής Ηλεκτρόλυσης

Η διαδερμική ηλεκτρόλυση ή αλλιώς σύστημα EPTE (Percutaneous ElectrolysisTherapy) αποτελεί μια αποτελεσματική ελάχιστα επεμβατική ορθοπαιδική μέθοδο θεραπείας παθήσεων των μαλακών ιστών όπως τενοντίτιδες, χρόνιες τενοντοπάθειες και μυϊκών τραυματισμών.


Έγχυση με την Καθοδήγηση Υπερήχου

Η Έγχυση Φαρμάκων και Παραγόντων με την Καθοδήγηση Μυοσκελετικού Υπερήχου εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια και μέγιστη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των ορθοπαιδικών παθήσεων.