Βιολογικές Θεραπείες

Αναγεννητική Θεραπεία με Βλαστοκύτταρα

Τα βλαστοκύτταρα στην ορθοπαιδική μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παθήσεις στις οποίες υπαρχει καταστροφή της δομής ιστών όπως το οστό, ο χόνδρος, ο μηνίσκος, οι σύνδεσμοι και οι τένοντες, με στόχο την αναγέννηση τους.


Αντιμετώπιση Τενοντίτιδας, Τενοντoπάθειας και Μυϊκών θλάσεων με το Σύστημα Διαδερμικής Ηλεκτρόλυσης EPTE

Η διαδερμική ηλεκτρόλυση ή αλλιώς σύστημα EPTE (Percutaneous ElectrolysisTherapy) αποτελεί μια αποτελεσματική ελάχιστα επεμβατική ορθοπαιδική μέθοδο θεραπείας παθήσεων των μαλακών ιστών όπως τενοντίτιδες, χρόνιες τενοντοπάθειες και μυϊκών τραυματισμών.


Έγχυση με την Καθοδήγηση Υπερήχου

Η Έγχυση Φαρμάκων και Παραγόντων με την Καθοδήγηση Μυοσκελετικού Υπερήχου εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια και μέγιστη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των ορθοπαιδικών παθήσεων.


Βιολογική Θεραπεία με Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια (PRP)

Η θεραπεία με Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) είναι μια νέα και υποσχόμενη μέθοδος στην αντιμετώπιση πολλών ορθοπαιδικών παθήσεων. Συμβάλλει στην επιτάχυνση της αποκατάστασης τραυματισμών των μυών, των τενόντων, των συνδέσμων και του αρθρικού χόνδρου.