Ρομποτικά υποβοηθούμενη Αρθροπλαστική Γόνατος και Ισχίου με το σύστημα ΜΑΚΟ

ρομποτικά υποβοηθούμενη αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου με το σύστημα ΜΑΚΟ Jul 14

Ρομποτικά υποβοηθούμενη Αρθροπλαστική Γόνατος και Ισχίου με το σύστημα ΜΑΚΟ


▪Τί είναι η Ρομποτική Αρθροπλαστική;

Είναι η αντικατάσταση μιας άρθρωσης με εμφυτεύματα σε ασθενείς που πάσχουν από αρθρίτιδα, με την βοήθεια ρομποτικού βραχίονα. Ο βραχίονας αφαιρεί με απόλυτη ακρίβεια το φθαρμένο τμήμα του οστού και βοηθά στην άριστη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, σύμφωνα με τον προεγχειρητικό σχεδιασμό. Η ρομποτικά υποβοηθούμενη αντικατάσταση της άρθρωσης του γόνατος και του ισχίου πραγματοποιειται πλέον στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο Υγεία με την βοήθεια του ρομποτικού βραχίονα «MAKO-STRYKER» και αποτελεί την πιο εξελιγμένη μέθοδο σχεδιασμού και πραγματοποίησης αρθροπλαστικής που υπάρχει στη χώρα μας.

▪Πως γίνεται ο σχεδιασμός μιας Ρομποτικής Αρθροπλαστικής;

Σε όλες τις επεμβάσεις Ρομποτικής Αρθροπλαστικής πραγματοποιείται πριν την επέμβαση, μια ειδική τομογραφία πολύ υψηλής ανάλυσης. Γίνεται λοιπόν ο προεγχειρητικός σχεδιασμός με βάση την τρισδιάστατη ανατομία και τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς. Η επιλογή των υλικών αλλά και η θέση που θα τοποθετηθούν, καθορίζεται  από τον χειρουργό με ακρίβεια με τη βοήθεια ενός ειδικού προγράμματος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

                                                      Ρομποτικά υποβοηθούμενη Αρθροπλαστική Γόνατος και Ισχίου με το σύστημα ΜΑΚΟ

Προεγχειρητικός σχεδιασμός και 3D ανασύνθεση της ανατομίας του ασθενούς στον υπολογιστή. Ακριβής υπολογισμός του οστού που θα αφερεθεί και της θέσης των εμφυτευμάτων.

 

▪Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

  Είναι η ακρίβεια της μεθόδου που αγγιζεί το ενα δέκατο του χιλιοστού, αφού ο ρομποτικός βραχίονας δεν επιτρέπει κανένα περιθώριο λάθους και καμία παρέκκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό. Επιπλέον οι διεγχειρητικές μετρήσεις και οι 3D ανασυνθέσεις, μέσω ειδικών προγραμμάτων στον υπολογιστή, δίνουν ένα εξαιρετικό χειρουργικό αποτέλεσμα ως προς την κινηματική και την ανατομικότητα της άρθρωσης.
  Κατά συνέπεια η αποτελεσματικότητα είναι εγγυημένη και η μακροβιότητα των εμφυτευμάτων αναμένεται να ξεπερνά τα 15 έτη στις επεμβάσεις αρθροπλαστικών ισχίου και γόνατος. Οι ασθενείς περπατούν άμεσα και επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους τις επομενες ημέρες μετά την επέμβαση.
  
                                                          Πλεονεκτήματα Ρομποτικά υποβοηθούμενης Αρθροπλαστικής Γόνατος και Ισχίου με το σύστημα ΜΑΚΟ

Ο Ρομποτικός Βραχίονας «MAKO-STRYKER» με τον οποίο πραγματοπιείται η ρομποτικά υποβοηθούμενη αντικατάσταση της άρθρωσης του γόνατος και του ισχίου που αποτελεί την πιο εξελιγμένη μέθοδο σχεδιασμού και πραγματοποίησης αρθροπλαστικής που υπάρχει στη χώρα μας.

 

▪Ποιές επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν Ρομποτικά;

Οι επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με το Ρομποτικό βραχίονα είναι:

-Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 

-Μερική Αρθροπλαστική Γόνατος (ενός διαμερίσματος ή μονοδιαμερισμετική) 

-Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου

 
▪Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Η επέμβαση διατηρεί τις γενικές αρχές της κλασικής αρθροπλαστικής, όμως στην πράξη είναι τελείως διαφορετική ως προς την ακρίβεια της εκτέλεσης. Η κατάσταση των συνδέσμων και η κινητικότητα αξιολογείται από το λογισμικό του Ρομποτικού συστήματος χωρίς να υπάρχουν περιθώρια λάθους. Με αυτόν τον τρόπο το τελικό αποτέλεσμα είναι απόλυτα ακριβές και άριστο.

 

Παρακολουθήστε στο επόμενο βίντεο πως πραγματοποιείται μια Αρθροπλαστική Γόνατος με το ρομποτικό βραχίονα ΜΑΚΟ και τις δυνατότητες τροποποίησης με βάση την 3D ανατομία του ασθενούς, που δινει το λογισμικό του συστήματος κατά την διάρκεια της επέμβασης (βίντεο στην αγγλική γλώσσα & ελληνικοί υπότιτλοι):

                                                         Ρομποτικά υποβοηθούμενη Αρθροπλαστική Γόνατος και Ισχίου με το σύστημα ΜΑΚΟ

Ρομποτικά υποβοηθούμενη Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος.Οστεοτομία με το ρομποτικό βραχίονα MAKO. (Φωτογραφία από το προσωπικό αρχείο του Ιατρού, Οκτώβριος 2018).

 

 

▪Ρομποτική Μονοδιαμερισματικη Αρθροπλαστική Γόνατος

Αντικαθίσταται μόνο το κατεστραμμένο τμήμα της άρθρωσης, διατηρώντας το φυσιολογικό τμήμα του γόνατος. Με αυτόν τον τρόπο δεν επηρεάζεται η φυσιολογική κινηματική της άρθρωσης, ελαχιστοποιείται η απώλεια αίματος και η αποκατάσταση είναι αξιοσημείωτα ταχύτερη. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να παραμένει στο νοσοκομείο παραμόνο λίγες ώρες μετεγχειρητικά. Η επέμβαση αυτού του τύπου είναι κατάλληλη για ασθενείς που έχουν αρθρίτιδα μόνο του ενός διαμερίσματος του γόνατος.

 

                       Ρομποτική Μονοδιαμερισματικη Αρθροπλαστική Γόνατος    Ρομποτική Μονοδιαμερισματικη Αρθροπλαστική Γόνατος Ρομποτική Μονοδιαμερισματικη Αρθροπλαστική Γόνατος

Στην Ρομποτική Αρθροπλαστική ενός διαμερίσματος του Γόνατος πραγματοποιείται πριν την επέμβαση, μια ειδική τομογραφία πολύ υψηλής ανάλυσης. Γίνεται λοιπόν ο προεγχειρητικός σχεδιασμός με βάση την τρισδιάστατη ανατομία και τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς. Η επιλογή των υλικών αλλά και η θέση που θα τοποθετηθούν, καθορίζεται  από τον χειρουργό με ακρίβεια με τη βοήθεια ενός ειδικού προγράμματος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παρακολουθήστε στο επόμενο βίντεο πως πραγματοποιείται μια Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος ενός διαμερίσματος (βίντεο στην αγγλική γλωσσα με ελληνικούς υπότιτλους).

▪Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο χειρουργός έχει στη διάθεσή του μετρήσεις και 3D ανασυνθέσεις της άρθρωσης του ισχίου μέσω υπολογιστή. Ο βραχίονας κατευθύνει την προετοιμασία των οστικών επιφανειών και τον προσανατολισμό των εμφυτευμάτων, ώστε να προσαρμοστούν τέλεια και να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

             Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου   Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου  Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

3D Ανασύνθεση της άρθρωσης του ισχίου μέσω ειδικού προγράμματος στον υπολογιστή επιτρέπει τον άριστο προεγχειρητικό σχεδιασμό. Ο ρομποτικός βραχίονας βοήθα στην εκτέλεση του σχεδιασμού με απόλυτη ακρίβεια. Τα περιθώρια λάθους ελαχιστοποιούνται και τείνουν στο μηδέν.

Παρακολουθήστε στο επόμενο βίντεο πως πραγματοποιείται μια Αρθροπλαστική Ισχίου με το Ρομποτικό βραχίονα ΜΑΚΟ (βίντεο στην αγγλική γλώσσα & ελληνικοί υπότιτλοι):

 

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης