Παθήσεις

| Πηχεοκαρπική - Χέρι | Εκτινασσόμενος Δάκτυλος

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος


Ο Εκτινασσόμενος Δάκτυλος ή αλλιώς Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα είναι μια πάθηση που εμποδίζει την φυσιολογικη κίνηση του δακτύλου.

Προκαλείται από φλεγμονή του ελύτρου των καμπτήρων τενόντων, με αποτέλεσμα την παγίδευση των τενόντων στο επίπεδο της παλάμης. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε δάκτυλο στο χέρι, αλλά πιο συχνά στον παράμεσο (δάκτυλο του δαχτυλιδιού).

                                                                                 

Ποιoί είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες της συγκεκριμένης πάθησης;

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που φαίνεται να προδιαθέτουν στην συγκεκριμένη πάθηση:

-το γυναικείο φύλο

-ο σαγχαρώδης διαβήτης

- η ρευματοειδής Αρθρίτιδα

-η αμυλοείδωση

 

Ποιά είναι τα συμπτώματα;

Τα συμπτώματα είναι συνήθως πιο έντονα το πρωί ή μετά από περιόδους ακινησίας και περιλαμβάνουν:

-  πόνος του δακτύλου που πάσχει κατά την κίνηση του

- αίσθημα «κλικ» ή «κλείδωμα» του δακτύλου κατά την κάμψη και σε κάποιες περιπτώσεις εκτίναξη στην έκταση

- οίδημα στη βάση του δακτύλου που πάσχει με επιδείνωση κατά την άσκηση πίεσης

- μόνιμη κάμψη σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις.

                                                  

Πώς γίνεται η διάγνωση του Εκτινασσόμενου Δακτύλου;

Η εικόνα της συγκεκριμένης πάθησης είναι τόσο χαρακτηριστική που η διάγνωση γίνεται αποκλειστικά μέσω της λήψης του ιστορικού του ασθενούς καθώς και της κλινικής εξέτασης του από Ορθοπαιδικό, χωρίς να απαιτούνται άλλες εξετάσεις.

 

Ποια είναι η θεραπεία;

Η πρώτης γραμμή θεραπείας είναι συντηρητική και περιλαμβάνει:

- τροποποίηση της δραστηριότητας με περιορισμό των κινήσεων που οδηγούν σε φλεγμονή

- ακινητοποίηση του πάσχοντος δακτύλου  με νυχτερινό νάρθηκα

- αγωγή με Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ)

- τοπικές εγχύσεις κορτιζόνης

 

Αν η πρώτη γραμμής θεραπεία αποτύχει ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία έκτασης, τότε η λύση  βρίσκεται στην χειρουργική θεραπεία. 

Ο στόχος της χειρουργικής θεραπείας είναι να γίνει διάνοιξη του ελύτρου και με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωση του τένοντα έτσι ώστε το δάκτυλο να μπορεί να κινηθεί φυσιολογικά. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 10 λεπτά και γίνεται με τοπική αναισθησία. Η κινητοποίηση του χεριού είναι άμεση, ενώ η αποθεραπεία διαρκεί μόλις λίγες εβδομάδες.

 

 

 

 

 

 

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης