Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού Συμπτώματα & Αποκατάσταση | Aβραμίδης

Ρήξη Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου

Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού Συμπτώματα & Αποκατάσταση | Aβραμίδης


 

Τι είναι ο Οπίσθιος Χιαστός Σύνδεσμος (ΟΧΣ);

Στο γόνατο υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί σύνδεσμοι που ενώνουν το μηρό με την κνήμη και προσφέρουν σταθερότητα στην άρθρωση. Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι: ο έσω πλάγιος, ο έξω πλάγιος, ο πρόσθιος χιαστός και ο Οπίσθιος Χιαστός. Ο Oπίσθιος Xιαστός θεωρείται ο ισχυρότερος σύνδεσμος του γόνατος και η λειτουργία του είναι να  συγκρατεί  την κνήμη και να μην επιτρέπει την οπίσθια ολίσθησή της σε σχέση με τον μηρό. Αποτελείται από δύο δέσμες: η ισχυρότερη και παχύτερη ονομάζεται πρόσθια-έξω και έχει ενεργό συμμετοχή στην κάμψη του γόνατος, ενώ η μικρότερη δέσμη είναι η οπίσθια-έσω που ενεργοποιείται όταν το γόνατο είναι σε έκταση.

 

                                                                         Ρήξη Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου

 

Πώς μπορεί να προκληθεί Ρήξη στον Οπίσθιο Χιαστό Σύνδεσμο;

Ο τραυματισμός του Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου είναι σπάνιος,  γι' αυτό τον λόγο όταν υποστεί ρήξη σημαίνει ότι έχει ασκηθεί σε αυτόν πολύ  ισχυρή βία. Αυτό συμβαίνει:

-είτε με άμεσο χτύπημα στο μπροστινό μέρος του γόνατος, όταν αυτό είναι λυγισμένο πχ. σε τροχαίο ατύχημα, όπου το λυγισμένο γόνατο θα χτυπήσει με μεγάλη δύναμη στο ταμπλό του αυτοκινήτου, στο ποδόσφαιρο όπου ο ποδοσφαιριστής πέσει πάνω στο γόνατο του με φόρα κτλ. 

- είτε  με διάταση του συνδέσμου κατά τη στροφή ή την υπερέκταση της άρθρωσης πχ.σε πτώση από μεγάλο ύψος με το πόδι σε έκταση (τεντωμένο).

 

Ποια είναι η ταξινόμηση της Ρήξης ΟΧΣ;                                                                                       

Η ταξινόμηση της Ρήξη  του ΟΧΣ βασίζεται στην οπίσθια μετακίνηση της κνήμης σε σχέση με το μηρό (με το γόνατο σε κάμψη 90 μοιρών):

  • 1ου Βαθμού: Μερική ρήξη του συνδέσμου και  οπίσθια μετακίνηση της κνήμης μέχρι 5 χιλιοστά.
  • 2ου Βαθμού: Πλήρης ρήξη του συνδέσμου και οπίσθια μετακίνηση της κνήμης 6-10 χιλιοστά.
  • 3ου Βαθμού: Πλήρης ρήξη του συνδέσμου, τραυματισμός της οπίσθιας έξω γωνίας του γόνατος και οπίσθια μετακίνηση της κνήμης >10 χιλιοστά.
  •  

Πολύ σπάνια η Ρήξη ΟΧΣ  δεν συνοδεύεται από άλλες βλάβες. Στις περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχει ρήξη μηνίσκου, έσω ή έξω πλάγιου συνδέσμου, ρήξη πρόσθιου χιαστού ή και τραυματισμός της οπίσθιας έξω γωνίας. Αυτός είναι και ο λόγος που η διαγνωση  κάποιες φορές καθίσταται δύσκολη.

                                                                    

Ποια είναι τα συμπτώματα της Ρήξης Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου;

Oι ασθενείς με Ρήξη του Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου παρουσιάζουν:

  • οίδημα, 
  • πόνο στο οπίσθιο τμήμα του γόνατος, 
  • αίσθημα αστάθειας, δηλαδή ότι το γόνατο «φεύγει» από τη θέση του.

Μάλιστα αν και το οίδημα και ο πόνος σταδιακά υποχωρούν, στους πιο σοβαρούς τραυματισμούς, η αστάθεια του γόνατος παραμένει, περιορίζοντας έτσι τον ασθενή στις αθλητικές  και καθημερινές του δραστηριότητες.

 

Πως γίνεται η διάγνωση της Ρήξης Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου;

Η διάγνωση της ρήξης προκύπτει από  το ιστορικό και την κλινική εξέταση  του ασθενούς από κάποιον ειδικό Ορθοπαιδικό Χειρουργό στις αθλητικές κακώσεις. Η επιβεβαίωση γίνεται με ειδικές ακτινογραφίες, καθώς και μαγνητική τομογραφία (MRI), η οποία αποτελεί τη διαγνωστική εξέταση εκλογής.

                                                                   

                                                                          Διάγνωση Ρήξης Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου

                                                                                 

Τρόποι Αντιμετώπισης Ρήξης Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ανάλογα με τον βαθμό της ρήξης, καθώς και την ύπαρξη ή μη συνοδών τραυματισμών στο γόνατο, η αντιμετώπιση είναι συντηρητική ή χειρουργική.

Σε βλάβες πρώτου ή και δευτέρου βαθμού εφαρμόζεται η συντηρητική θεραπεία, που περιλαμβάνει ειδικό νάρθηκα με το γόνατο σε έκταση, ενώ πολύ σημαντική είναι η φυσικοθεραπέια με ασκήσεις ενδυνάμωσης του τετρακεφάλου, ο οποίος  αποτρέπει την προς τα πίσω ολίσθηση της κνήμης σε σχέση με το μηρό.

 

                                                                           Αντιμετώπιση Ρήξης Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου

Οι ασθενείς με βλάβες 2ου βαθμού στους οποίους αποτυγχάνει η συντηρητική αγωγή, οι ασθενείς με βλάβες 3ου βαθμού   καθώς και οι ασθενείς με συνοδές βλάβες στους μηνίσκους ή στους υπόλοιπους συνδέσμους, αντιμετωπίζονται χειρουργικά με αρθροσκόπηση. Για την αποκατάσταση του συνδέσμου (συνδεσμοπλαστική), χρησιμοποιούνται συνήθως αυτομοσχεύματα -δηλαδή  από τον ίδιο τον ασθενή- ή  σπανιότερα αλλομοσχεύματα. Με αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται η σταθερότητα της άρθρωσης, ενώ μειώνεται και  ο κινδύνος  οστεοαρθρίτιδας. 

Ο χρόνος αποκατάστασης μετά από Ρήξη ΟΧΣ εξαρτάται από τη σοβαρότητα του τραυματισμού και ειδικότερα από τις συνοδές βλάβες. Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας  θεωρείται απαραίτητο προκειμένου  ο ασθενής να ανακτήσει τη δύναμη και την κίνηση του γόνατος. Το διάστημα αποθεραπείας  για  επάνοδο στις  αθλητικές δραστηριότητες είναι τουλάχιστον  6 μήνες.

 

                                                         Ρήξη Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου

 

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την Αρθροσκόπηση Γόνατος εδώ.

 

Στο βίντεο αναδεικνύεται στην κλινική εξέταση υπό αναισθησία η σημαντική αστάθεια του γόνατος πριν την αρθροσκοπική αντιμετώπιση καθώς και η πλήρης σταθερότητα του γόνατος στους 4 μήνες μετεγχειρητικά: ​​​​

 

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης