Γάγγλιο Καρπού ή Γάγγλιο Πηχεοκαρπικής: Συμπτώματα, Διάγνωση από Ορθοπεδικό & Αντιμετώπιση

Γάγγλιο Καρπού ή Γάγγλιο Πηχεοκαρπικής

Γάγγλιο Καρπού ή Γάγγλιο Πηχεοκαρπικής: Συμπτώματα, Διάγνωση από Ορθοπεδικό & Αντιμετώπιση


 

Τι είναι το Γάγγλιο Kαρπού ή Γάγγλιο Πηχεοκαρπικής;

Το Γάγγλιο Καρπού είναι μια μικρή καλοήθης κύστη γεμάτη με διαυγές κολλώδες υγρό, που μπορεί να ξεκινά από την ίδια την άρθρωση ή  από το έλυτρο ενός τένοντα στην περιοχή του καρπού. Συχνά αυξάνεται και μειώνεται σε μέγεθος ανάλογα με την δραστηριότητα ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί ακόμα και να εξαφανισθεί αυτόματα. Οι γυναίκες και οι χειρωνάκτες εμφανίζουν πιο συχνά γάγγλια σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό ενώ συχνά ένα Γάγγλιο είναι αποτέλεσμα τραυματισμού.

                                                                        Γάγγλιο Καρπού

Ποια είναι η αιτία εμφάνισης του Γαγγλίου; 

Δεν είναι σαφές τι προκαλεί τη δημιουργία του Γαγγλίου. Η  επικρατέστερη θεωρία υποστηρίζει πως η ύπαρξη κάποιου τραυματισμού  ή εκφυλιστικών αλλοιώσεων των ιστών έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή  αρθρικού υγρού ή υγρού «λιπάνσεως» των αρθρώσεων και των ελύτρων. Η συσσώρευση αυτή του υγρού, έξω από την άρθρωση ή το έλυτρο, προκαλεί την εμφάνιση του Γαγγλίου.

                            

Ποιες είναι οι θέσεις εμφάνισης των Γαγγλίων Καρπού;

Οι συνηθέστερες θέσεις εμφάνισης  είναι:

  • Στην ραχιαία επιφάνεια του καρπού (70%)
  • Στην παλαμιαία επιφάνεια του καρπού (20%)
  • Στα οστά του καρπού (ενδοστικά) 

Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως Γάγγλια εμφανίζονται και σε άλλα σημεία εκτός του καρπού όπως είναι η άκρα χείρα. Συγκεκριμένα μπορούν να εντοπιστούν  στη ραχιαία επιφάνεια της φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης των δαχτύλων, καθώς και  στη βάση των δακτύλων. Τέλος υπάρχουν και Γάγγλια στα κάτω άκρα, με συνηθέστερη εντόπιση τη ραχιαία και πλάγια επιφάνεια του ποδιού.

 

Τι συμπτώματα προκαλεί ένα Γάγγλιο;

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα γάγγλια είναι ασυμπτωματικά ή εμφανίζουν ελάχιστα ενοχλήματα και το μόνο πρόβλημα που δημιουργείται είναι καθαρά αισθητικό.

Σε κάποιες περιπτώσεις όμως,  το Γάγγλιο προκαλεί πόνο είτε  κατά την πίεση, είτε συνεχόμενο πόνο όταν πιέζει τους παρακείμενους ιστούς. Επιπλέον αν το Γάγγλιο πιέζει κάποιο νεύρο όπως για παράδειγμα το μέσο ή το ωλένιο νεύρο, προκαλεί μουδιάσματα ή αδυναμία στα δάκτυλα. 
 

Πώς γίνεται η διάγνωση ενός Γαγγλίου;

Η διάγνωση αρχικά  γίνεται  μέσω της  κλινικής εξέτασης  από Ορθοπαιδικό εξειδικευμένο στις παθήσεις της άκρας χείρας, σε συνδιασμό με τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού. Επιπλέον,  απλές ακτινογραφίες, μαγνητική τομογραφία και μυοσκελετικός υπέρηχος , μπορούν να απαιτηθούν κατά περίπτωση.  Η ορθότητα της διάγνωσης επιβεβαιώνεται με την ιστολογική  εξέταση, εφόσον το Γάγγλιο αφαιρεθεί.

 

                                                                              Διάγνωση Γαγγλίου Καρπού

Εικόνα μαγνητικής τομογραφίας που απεικονίζει (κόκκινα βέλη) Γάγγλιο στη ραχιαία επιφάνεια του καρπού.

Ποια είναι η συντηρητική αντιμετώπιση του Γαγγλίου Καρπού;

Η αρχική αντιμετώπιση είναι συντηρητική και περιλαμβάνει:

  • την αλλαγή του τρόπου ζωής με μείωση της χειρωνακτικής εργασίας,
  • την παροδική ακινητοποίηση του καρπού, που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε υποχώρησή του,
  • και την παρακέντησή του με τη βοήθεια Υπερήχου με ή χωρίς έκχυση κορτιζόνης.

Όμως τα ποσοστά υποτροπής της συντηρητικής θεραπείας είναι αρκετά υψηλά και μπορεί να φτάσουν ακόμα και στο 50%,

Τέλος υπάρχουν και  περιπτώσεις,  όπου το Γάγγλιο μπορεί να εξαφανιστεί μόνο του, χωρίς κάποια θεραπεία.

 

Σε ποιές περιπτώσεις ένα Γάγγλιο Καρπού πρέπει να αφαιρεθεί και με ποιόν τρόπο;

Ένα Γάγγλιο Καρπού θα πρέπει να αφαιρεθεί  στην περίπτωση που παρουσιάζει πολύ έντονο πόνο με αποτέλεσμα λειτουργική αναπάρκεια του καρπού καθώς και σε περιπτώσεις που δημιουργεί συμπτώματα λόγω του μεγέθους του όπως πίεση νεύρων ή τενόντων της περιοχής. Τέλος σε καποιες περιπτώσεις αφαιρείται για αισθητικούς λόγους όταν δημιουργεί έντονο κοσμητικό πρόβλημα λόγω της θέσης και του μεγέθους του.

Ο τρόπος αφαίρεσης ποικίλλει από την εντόπιση και το μέγεθός του Γαγγλίου. Συνήθως τα Γάγγλια αφαιρούνται  με τοπική αναισθησία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί  περιοχική/στελεχιαία ή και γενική αναισθησία. Η αφαίρεση του γαγγλίου γίνεται με μια μικρή τομή μεγέθους λίγων εκατοστών  και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια ημέρα, χωρίς να χρειάζεται να νοσηλευτεί. Η μετεγειρητική αποθεραπεία του ασθενούς περιλαμβάνει πιεστική περίδεση ή ακόμα και ακινητοποίηση του σημείου της αφαίρεσης, καθώς και φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση για την αποκατάσταση της κινητικότητας της άρθρωσης και της δύναμης των μυών.

Τέλος, η αφαίρεση Γαγγλίου στον καρπό μπορεί να πραγματοποιηθεί και αρθροσκοπικά σε κάποιες περιπτώσεις.Η επανεμφάνιση των γαγγλίων δεν είναι συχνή, όταν  η αφαίρεση έχει πραγματοποιηθεί σωστά και  είναι πλήρης.

O Ορθοπαιδικός Γρηγόριος Αβραμίδης με μεγάλη εξειδίκευση στην ορθοπαιδική χειρουργική θα σας δώσει όλες τις κατευθύνσεις που αναζητάτε για παθήσεις και μεθόδους επέμβασης όπως η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου, η αρθροσκόπηση αγκώνα και πολλές ακόμη. Επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2106983397 για το ιατρείο στο Μαρούσι και 2221060301 για το ιατρείο στη Χαλκίδα και κλείστε το ραντεβού σας!

                                                                      

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης