Αρθροπλαστική

Ρομποτικά υποβοηθούμενη Μονοδιαμερισματική Αρθροπλαστική Γόνατος με το σύστημα ΜΑΚΟ

Στην Ρομποτικά υποβοηθούμενη Μονοδιαμερισματική Αρθροπλαστική Γόνατος με το σύστημα ΜΑΚΟ αντικαθίσταται με εξαιρετική ακρίβεια μόνο το κατεστραμμένο τμήμα της άρθρωσης, διατηρώντας το φυσιολογικό τμήμα του γόνατος


Ρομποτικά υποβοηθούμενη Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου με το σύστημα ΜΑΚΟ

Κατά την Ρομποτικά υποβοηθούμενη Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου με το σύστημα ΜΑΚΟ


Ρομποτικά υποβοηθούμενη Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος με το σύστημα ΜΑΚΟ

ρομποτικά υποβοηθούμενη αρθροπλαστική γόνατος με το σύστημα ΜΑΚΟ


Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Γόνατος

Αναθεώρηση Aρθροπλαστικής Γόνατος μία διορθωτική επέμβαση κατά την οποία ο ορθοπεδικός χειρουργός αφαιρεί ορισμένα ή όλα τα τμήματα της αρχικής πρόθεσης που είχαν τοποθετηθεί στην ολική αρθροπλαστική γόνατος και τα αντικαθιστά με καινούργια.


Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου: Αποτελεσματική επέμβαση από τον ορθοπαιδικό

Η Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου είναι μία ασφαλής και αποτελεσματική επέμβαση που ανακουφίζει από τον πόνο και επιτρέπει στον ασθενή να επιστρέψει στις δραστηριότητές του.


Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου

Η Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου αναστρέφει τη φυσιολογική ανατομία και χρησιμοποιείται συχνά σε ασθενείς με Αρθροπάθεια Τενοντίου Πετάλου καθώς και σε κατάγματα της κεφαλής του βραχιονίου.


Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος είναι μία ασφαλής και αποτελεσματική επέμβαση που ανακουφίζει από τον πόνο, διορθώνει την παραμόρφωση του γόνατος και επιτρέπει στον ασθενή να επιστρέψει στις δραστηριότητές του.