Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Γόνατος

Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Γόνατος

Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Γόνατος


-Τι είναι η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος  και τι η Αναθεώρηση αυτής;

Η Oλική Αρθροπλαστική Γόνατος είναι η θεραπεία εκλογής όταν η άρθρωση του γόνατος έχει καταστραφεί από αρθρίτιδα ή τραυματισμό και οι μη χειρουργικές θεραπείες όπως τα φάρμακα, οι εγχύσεις και η φυσικοθεραπεία δεν είναι πλέον αποτελεσματικές. Η Ολική Αρθροπλαστική είναι μία ασφαλής επέμβαση που ανακουφίζει από τον πόνο, διορθώνει την παραμόρφωση του γόνατος και επιτρέπει στον ασθενή να επιστρέψει στις δραστηριότητές του.

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, μια Αρθροπλαστική Γόνατος μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση για διάφορους λόγους. Όταν συμβεί αυτό, το γόνατό μπορεί να γίνει επώδυνο, δύσκαμπτο ή ασταθές, καθιστώντας δύσκολη την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων του ασθενούς. Σε αυτή την περίπτωση, λύση δίνει μια επέμβαση που ονομάζεται Αναθεώρηση Oλικής Aρθροπλαστικής του Γόνατος, όπου ο εξειδικευμένος ορθοπαιδικός  αφαιρεί ορισμένα ή όλα τα τμήματα  της αρχικής πρόθεσης που είχαν τοποθετηθεί στην Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος και τα αντικαθιστά με καινούρια.

 

                                      

 

-Ποιες είναι οι ενδείξεις της;

Η αναθεώρηση της Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος έχει ένδειξη σε ασθενείς:

  • με χαλάρωση ή φθορά  της πρόθεσης, λόγω πολλών χρόνων λειτουργίας ή λόγω αστοχίας υλικών ή μη σωστής τοποθέτησης των προθέσεων,
  •  μετά από πρώιμη ή όψιμη μικροβιακή λοίμωξη,
  • μετά από τραυματισμό ή περιπροθετικό κάταγμα,
  • μετά από συνδεσμική κάκωση που προκαλεί σημαντική αστάθεια  &
  • μετά από Μονοδιαμερισματική Αρθροπλαστική Γόνατος λόγω της εξέλιξης της αρθρίτιδας και στα υπόλοιπα διαμερίσματα του γόνατος.

 

                                                                   

 

- Ποιες εξετάσεις συμβάλουν στην διάγνωση;

Ένας εξειδικευμένος ορθοπαιδικός χειρουργός, πέρα από την κλινική εξέταση του ασθενούς, θα χρειαστεί και κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις.  Αυτές περιλαμβάνουν:

  1. Ακτινογραφίες ,
  2. Σπινθηρογράφημα οστών,
  3. Αξονική Τομογραφία γόνατος
  4. Αιματολογικές εξετάσεις (γενική αίματος, δείκτες φλεγμονής κτλ)

Τέλος, η παρακέντηση της άρθρωσης του γόνατος με αφαίρεση του υγρού και αποστολή του για καλλιέργεια και μικροβιολογικές εξετάσεις, κρίνεται απαραίτητη τόσο για την διάγνωση όσο και για τον  σωστό σχεδιασμό της Αναθεώρησης.

 

                                                                  

 

- Γιατί απειτείται εξειδικευμένος ορθοπαιδικός χειρουργός ;

Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί, πως μια Αναθεώρηση Ολικής Αρθροπλαστικής, χρειάζεται εξειδικευμένο και έμπειρο στον τομέα αυτό χειρουργό ορθοπαιδικό. Απαιτείται μεγάλη προσοχή, σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός και προετοιμασία καθώς και εξατομικευμένη προσέγγιση του ασθενούς. Πρέπει επίσης ο ορθοπαιδικός χειρουργός  να είναι εκπαιδευμένος στις νέες τεχνικές, να είναι γνώστης όλων των νεότερων μεθόδων και των νεότερων πρωτοκόλλων γρήγορης αποκατάστασης fast track.

Επιπλέον ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται  στην περίπτωση που η αιτία της αναθεώρησης είναι η μικροβιακή λοίμωξη όπου είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση της επέμβασης σε “δύο στάδια” (two stage revision).

Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος της συγκεκριμένης επέμβασης είναι η ελαχιστοποίηση του πόνου και η όσο το δυνατόν γρηγορότερη ανάρρωση και αποκατάσταση.

 

-Γιατί στις μέρες μας ακούμε όλο και συχνότερα για αυτή την επέμβαση;

Η αυξητική τάση για αναθεωρήσεις που παρατηρείται σήμερα, οφείλεται συχνά στην έντονη δραστηριότητα, την παχυσαρκία αλλά κυρίως στην παράταση του προσδόκιμου ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Οι νεότεροι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος, είναι πολύ πιθανό ότι θα χρειαστούν αναθεώρηση αρθροπλαστικής κάποια στιγμή της ζωής τους.

 

 

 

        

Κοινοποιήστε: