Ακρωμιοπλαστική σε Αρθροσκόπηση Ώμου

Ακρωμιοπλαστική σε Αρθροσκόπηση Ώμου


Ακρωμιοπλαστική, διαμόρφωση δηλαδή του ακρωμίου έτσι ώστε να είναι ευθύ σε περιστατικό με σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης. Στον ίδιο ασθενή έγινε και αρθροσκοπική τενόδεση της μακράς κεφαλής του δικεφάλου στην αύλακα, λόγω βλάβης του άνω επιχειλίου χόνδρου της ωμογλήνης, βλάβη slap.

Κοινοποιήστε: