Αποκατάσταση ρήξης ωλενίου πλαγίου συνδέσμου του αντίχειρα σε αθλήτρια του CrossFit

Αποκατάσταση ρήξης ωλενίου πλαγίου συνδέσμου του αντίχειρα σε αθλήτρια του CrossFit


Αποκατάσταση με χρήση ειδικής μεταλλικής άγκυρας με ισχυρά μη απορροφήσιμα ράμματα. Ένας συχνός τραυματισμός του αντίχειρα που πρέπει να αποκαθίσταται σε περιπτώσεις πλήρους ρήξης & σε αθλητές υψηλών απαιτήσεων.

Κοινοποιήστε: