Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας πρόσθιας αστάθειας του ώμου

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας πρόσθιας αστάθειας του ώμου


Η αρθροσκοπική επέμβαση Eden-Hybinette γίνεται με χρήση λαγόνιου οστικού μοσχεύματος από τον ίδιο τον ασθενή και θεωρείται απόλυτα αποτελεσματική και ασφαλής με τους ασθενείς να γυρνούν γρήγορα στην καθημερινότητά τους και στο επίπεδο των αθλητικών δραστηριοτήτων που είχαν πριν να αρχίσει ο ώμος τούς να εξαρθρώνεται.

Κοινοποιήστε: