Αρθροσκόπηση Γόνατος και Συρραφή Κρυφής Ρήξης έσω Μηνίσκου σε αθλήτρια Crossfit

Αρθροσκόπηση Γόνατος και Συρραφή Κρυφής Ρήξης έσω Μηνίσκου σε αθλήτρια Crossfit


Αθλήτρια του Crossfit υψηλού επιπέδου υποβλήθηκε σε άλλο κέντρο σε Αρθροσκόπηση Γόνατος και μερική εκτομή του Έσω Μηνίσκου. Η ασθενής συνέχισε να πονά μετά την Αρθροσκόπηση και να έχει σημαντικούς περιορισμούς στις δραστηριότητες που επιθυμούσε. Λίγους μήνες μετά την αρχική επεμβαση πραγματοποίησαμε νέα Αρθροσκόπηση Γόνατος. Διαπιστώθηκε μεγάλη αστάθεια στο οπίσθιο κέρας του έσω Μηνίσκου σαν αποτέλεσμα ρήξης της συμβολής Μηνίσκου θυλάκου. Οι βλάβες αυτές συχνά διαφεύγουν της διάγνωσης και της αντιμετώπισης λόγω του ότι βρίσκονται στο οπίσθιο μέρος του Γόνατος και δεν φαίνονται κατά την Αρθροσκόπηση του προσθίου διαμερίσματος του Γόνατος. Αυτός είναι ο λόγος που ονομάζονται "Κρυφές Βλάβες του Μηνίσκου ή Βλάβες της Ράμπας" στη διεθνή ιατρική ορολογία " Ramp or Hidden lessions". Πραγματοποιήσαμε Αρθροσκόπηση Οπισθίου Διαμερίσματος του Γόνατος και συρραφής της βλάβης με άριστη συγκράτηση και σταθερότητα του έσω Μηνίσκου.

Κοινοποιήστε: