Αρθροσκόπηση Γόνατος. Παροχέτευση Ιγνυακής κύστης και συρραφή έσω μηνίσκου.

Αρθροσκόπηση Γόνατος. Παροχέτευση Ιγνυακής κύστης και συρραφή έσω μηνίσκου.


Αρθροσκοπική αποκατάσταση κύστης Baker με αφαίρεση τμήματος του αρθρικού θυλάκου μέσω οπίσθιας έσω πόρτας του γόνατος και συρραφή ρήξης μηνίσκου με σύστημα συρραφής "all-inside".

Κοινοποιήστε: