Αρθροσκόπηση Ώμου. Τοποθέτηση προθέματος InSpace Balloon.

Αρθροσκόπηση Ώμου. Τοποθέτηση προθέματος InSpace Balloon.


Αρθροσκόπηση Ώμου. Τοποθέτηση προθέματος InSpace Balloon μετά από Αρθροσκοπική συρραφή Μαζικής Ρήξης των Τενόντων του στροφικού πετάλου του ώμου. Arthroscopic InSpace Balloon insertion following Massive Cuff tear repair Ορθοπαιδικος Χειρουργός Χαλκίδα & Μαρούσι Αβραμίδης Π. Γρηγόριος. Αρθροσκόπηση Ώμου & Γόνατος. Επιμελητής Γ' Ορθοπαιδικής Κλινικής Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου Υγεία.

Κοινοποιήστε: