Αρθροσκόπηση Ώμου. Aποκατάσταση Μαζικής Ρήξης Τενοντίου Πετάλου του Ώμου.

Αρθροσκόπηση Ώμου. Aποκατάσταση Μαζικής Ρήξης Τενοντίου Πετάλου του Ώμου.


Αρθροσκόπηση Ώμου. Αρθροσκοπική συρραφή μαζικής ρήξης τενοντίου πετάλου του ώμου με άγκυρες ραμμάτων σε διπλή σειρά. Ορθοπαιδικος Χειρουργός Χαλκίδα & Μαρούσι Αβραμίδης Π. Γρηγόριος. Αρθροσκόπηση Ώμου & Γόνατος. Επιμελητής Γ' Ορθοπαιδικής Κλινικής Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου Υγεία

Κοινοποιήστε: