Εκτινασσόμενος δάκτυλος ή εκτινασσόμενο δάχτυλο ή στενωτική τενοντοελυτρίτιδα

Εκτινασσόμενος δάκτυλος ή εκτινασσόμενο δάχτυλο ή στενωτική τενοντοελυτρίτιδα


Ο Εκτινασσόμενος Δάκτυλος ή αλλιώς Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα ή δάκτυλο σκανδάλης (trigger finger) είναι μια πάθηση που εμποδίζει την φυσιολογική κίνηση του δακτύλου. Διαταράσσεται έτσι επώδυνα η καμπτική λειτουργία, κάνοντας το δάκτυλο να δυσκολεύεται στην κάμψη - έκταση, και ενίοτε να "σκαλώνει" στην κάμψη,ο ασθενής προσπαθεί να ανοίξει το δάχτυλό του αλλά δεν τα καταφέρνει, βάζοντας περισσότερη δύναμη καταφέρνει συνήθως να υπερνικήσει το κόλλημα του δακτύλου και αυτό να εκτινάσσεται "σαν σκανδάλη" στην έκταση. Προκαλείται από φλεγμονή του ελύτρου των καμπτήρων τενόντων, με αποτέλεσμα την παγίδευση των τενόντων στο επίπεδο της παλάμης. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε δάκτυλο στο χέρι, αλλά πιο συχνά στον παράμεσο (δάκτυλο του δαχτυλιδιού) και στον μέσο.

Κοινοποιήστε: