Μικροχειρουργική Αποκατάσταση σε Εκτινασσόμενο Αντίχειρα

Μικροχειρουργική Αποκατάσταση σε Εκτινασσόμενο Αντίχειρα


Γυναίκα ασθενής με Εκτινασσόμενο Αντίχειρα στο τελικό στάδιο της πάθησης υποβλήθηκε σε Μικροχειρουργική Αποκατάσταση. Η κίνηση απελευθερώθηκε μετά τη διάνοιξη του ελύτρου των καμπτήρων με τομή μόλις ενός εκατοστού.

Κοινοποιήστε: