Ρήξη Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου και Έσω Πλαγίου Συνδέσμου του Γόνατος

Ρήξη Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου και Έσω Πλαγίου Συνδέσμου του Γόνατος


Κλινική εξέταση της αστάθειας του Γόνατος και έλεγχος της άριστης σταθερότητάς του αμέσως μετά την Αρθροσκοπική αποκατάσταση του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου και του Έσω Πλαγίου Συνδέσμου. Πραγματοποιήθηκε Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου με τη μέθοδο all inside και αυτομόσχευμα του ημιτενοντώδους. Τέλος έγινε συρραφή της ρήξης του Έσω Πλαγίου Συνδέσμου με ειδική άγκυρα ραμμάτων.

Κοινοποιήστε: