Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου με το σύστημα ΜΑΚΟ

Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου με το σύστημα ΜΑΚΟ


Η αντικατάσταση μιας άρθρωσης με εμφυτεύματα, με τη βοήθεια ρομποτικού βραχίονα, έχει τεράστια πλεονεκτήματα στη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από αρθρίτιδα. Ο ρομποτικός βραχίονας δεν επιτρέπει κανένα περιθώριο λάθους και καμία παρέκκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό, αφαιρώντας με ακρίβεια που αγγίζει το ένα δέκατο του χιλιοστού το φθαρμένο τμήμα του οστού και βοηθώντας στην άριστη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Κατά συνέπεια, η αποτελεσματικότητα είναι εγγυημένη και η μακροβιότητα των εμφυτευμάτων αναμένεται να ξεπερνά τα 15 με 20 έτη, στις επεμβάσεις αρθροπλαστικών ισχίου και γόνατος, ενώ το ακόμη πιο σπουδαίο είναι πως οι ασθενείς περπατούν άμεσα και επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους τις επόμενες ημέρες μετά την επέμβαση". Πριν από κάθε επέμβαση ρομποτικής αρθροπλαστικής, πραγματοποιείται ειδική αξονική τομογραφία πολύ υψηλής ανάλυσης. Γίνεται, λοιπόν, ο προεγχειρητικός σχεδιασμός με βάση την τρισδιάστατη ανατομία και τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς. Η επιλογή των υλικών αλλά και η θέση που θα τοποθετηθούν καθορίζεται από το χειρουργό με ακρίβεια, με τη βοήθεια ενός ειδικού προγράμματος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στη Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο χειρουργός έχει στη διάθεσή του μετρήσεις και 3D ανασυνθέσεις της άρθρωσης του ισχίου. Ο βραχίονας κατευθύνει την προετοιμασία των οστικών επιφανειών και τον προσανατολισμό των εμφυτευμάτων, ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με τη βοήθεια του Ρομποτικού Βραχίονα ΜΑΚΟ πραγματοποιείται επίσης Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος και Αρθροπλαστική Γόνατος ενός διαμερίσματος (μονοδιαμερισματική).

Κοινοποιήστε: