Αρθροσκοπικά Υποβοηθούμενη Αναθεώρηση Eξαρθρήματος Aκρωμιοκλειδικής άρθρωσης μετά από 2 μη επιτυχείς επεμβάσεις

Αρθροσκοπικά Υποβοηθούμενη Αναθεώρηση Eξαρθρήματος Aκρωμιοκλειδικής άρθρωσης μετά από 2 μη επιτυχείς επεμβάσεις May 10

Αρθροσκοπικά Υποβοηθούμενη Αναθεώρηση Eξαρθρήματος Aκρωμιοκλειδικής άρθρωσης μετά από 2 μη επιτυχείς επεμβάσεις


Ασθενής 34 ετών υπέστει κάκωση και εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης μετά από πτώση με ποδήλατο. Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική αποκατάσταση αλλαχού με χρήση δύο (2) μεταλλικών αγκυρών.

                    

Αριστερά. Προεγχειρητική ακτινογραφία του ασθενούς.   Δεξιά. Μετεγχειρητική ακτινογραφία με τη χρήση δυο (2) μεταλλικών αγκυρών.

 

Στη συνέχεια και χωρίς να συμβεί νέος τραυματισμός στον ασθενή παρουσίαστηκε υποτροπή του εξαρθρήματος και του συστήθηκε αντιμετώπιση με νέα χειρουργική επέμβαση.

                                                    

Ακτινογραφία που απεικονίζεται η υποτροπή του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής χωρίς νέα κάκωση.

 

Ο ασθενής χειρουργήθηκε εκ νέου σε νέο θεράποντα ιατρό και σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την 1η επέμβαση. Κατά τη δεύτερη επέμβαση πραγματοποιήθηκε αντιμετώπιση του εξαρθρήματος με χρήση μεταλλικών κομβίων καθώς και ισχυρές προσαρμόσιμες λούπες ραμμάτων (μια τεχνική που περιγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία και είναι πλήρως αποδεκτή από αρκετούς χειρουργούς ώμου).

Ακτινογραφία μετά το 2ο χερουργείο, όπου απεικονίζεται η ανάταξη του εξαρθρήματος με τη χρήση των μεταλλικών κομβίων καθώς και ισχυρών προσαρμόσιμων ραμμάτων αλλά και τις παλαιές μεταλλικές άγκυρες.

 

Μετά από μια περίοδο αποχής από ενεργητικές κινήσεις του ώμου και ανάρτηση του άκρου σε νάρθηκα άμεσα μετεγχειρητικά, ο ασθενής επανήλθε σε ήπια δραστηριότητα αλλά στους τρείς (3) μήνες από τη 2η επέμβαση εμφανίστηκε νέα υποτροπή του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής.

 

Ακτινογραφία με νέα υποτροπή του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής, μετά από το δεύτερο χειρουργείο.

 

Ο ασθενής προσήλθε στο ιατρείο μετά τη 2η υποτροπή, καθώς εμφάνιζε πόνο στην ακρωμιοκλειδική άρθρωση στις περισσότερες κινήσεις του ώμου αλλά και σημαντικό περιορισμό της δραστηριότητάς του. Έγινε σύσταση για αναμονή, ήπια φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση καθώς και επανέλεγχο επί εμμονής του πόνου. Μετά από διάστημα τριών μηνών αναμονής δεν παρουσιάστηκε καμία βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς. Έτσι, εφόσον ενημερώθηκε λεπτομερώς για τους πιθανούς κινδύνους και τις δυσκολίες μιας 3ης επέμβασης, προχωρήσαμε στη νέα χειρουργική επέμβαση. Ο ασθενής τοποθετήθηκε σε πλάγια θέση και προετοιμάστηκαν οι περιοχές του ώμου και του σύστοιχου γόνατος.

 

               

Θέση ασθενούς πρίν την έναρξη της 3ης χειρουργικής επέμβασης σε πλάγια θέση και αφού έχουν προετοιμαστεί οι περιοχές του ώμου και του γόνατος. Εικόνα από το προσωπικό αρχείο του ιατρού Γρηγορίου Π. Αβραμίδη.

 

Πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη αντιμετώπιση του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής με πολύ ισχυρά ράμματα. Επίσης έγινε βιολογική ενίσχυση της περιοχής με τενόντιο μόσχευμα ημιτενοντώδους (τέντοντας οπίσθιας επιφάνειας του γόνατος). Η λήψη του μοσχεύματος έγινε με οπίσθια προσπέλαση του γόνατος με τομή λίγων εκατοστών και τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας.

Η προετοιμασία του μοσχεύματος του ημιτενοντοδους πριν την τοποθέτηση του στην περιοχή του ώμου. Εικόνα από το προσωπικό αρχείο του ιατρού Γρηγορίου Π. Αβραμίδη.

 

Ακτινογραφία άμεσα μετά την επέμβαση με ανάταξη της υποτροπής του 2ου εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής αφού πρώτα έχουν αφαιρεθεί τα μεταλλικά κομβία. Η αφαίρεση των μεταλλικών αγκυρών κρίθηκε μη αναγκαία, καθώς ελέγχθηκαν και δε δημιουργούσαν πρόβλημα στον ασθενή λόγω της θέσης τους. Εικόνα από το προσωπικό αρχείο του ιατρού Γρηγορίου Π. Αβραμίδη.

 

Ο ασθενής ξεκίνησε άμεσα μετεγχειρητικά να χρησιμοποιεί το χέρι του, με ήπιες κινήσεις και μέχρι τα όρια του πόνου. Συστήθηκαν ενεργητικά υποβοηθούμενες ασκήσεις απαγωγής του ώμου από την 3η εβδομάδα και ενεργητικές μετά την 6η εβδομάδα. Σήμερα σχεδόν τέσσερεις (4) μήνες  μετά την επέμβαση, ο ώμος τους  ασθενούς  είναι τελείως ανώδυνος με πλήρη κίνηση και εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς κανένα πρόβλημα.

 

 

Ακτινογραφίες τρείς (3) μήνες μετά την 3η επέμβαση, όπου φαίναται η άριστη διατήρηση της ανάταξης του εξαρθρήματος. Εικόνες από το προσωπικό αρχείο του ιατρού Γρηγορίου Π. Αβραμίδη.

 

Αναμένουμε την συμπλήρωση έξι μηνών για τον έλεγχο με μαγνητική τομογραφία της ενσωμάτωσης του τενόντιου μοσχεύματος αλλά και για την επανένταξη του ασθενούς στις αθλητικές του δραστηριότητες. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε αποτελεί τροποποίηση υπάρχουσας τεχνικής και εμφάνιζει εξαιρετικά αποτελέσματα στα περιστατικά που έχει χρησιμοποιηθεί. Η δημοσίευση της θα γίνει στην επιστημονική κοινότητα στον κατάλληλο χρόνο.

 

 

 

 

 

 

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης