Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica

Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica May 9

Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica


Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικο της Ελληνικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας "Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica".

Τίτλος: Η αρθροσκοπική συρραφή των μαζικών ρήξεων του στροφικού πετάλου του ώμου είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική επέμβαση.

Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης είναι να αξιολογήσει τα μεσοπρόθεσμα αποτέλεσματα και την ασφάλεια της αρθροσκοπικής συρραφής σε ασθενείς με μαζικές ρήξεις του τενοντίου πετάλου.

Υλικό & Μέθοδος: Σε διάστημα 4 ετών, 74 ασθενείς μέσης ηλικίας 65 ετών αντιμετωπίστηκαν αρθροσκοπικά στη Γ' Ορθοπαιδική Κλινική του Θεραπευτηρίου Υγεία για μαζική ρήξη των τενόντων του ώμου. Ο μέσος μετεγχειρητικός χρόνος παρακολούθησης ήταν 42 μήνες. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά για τον πόνο, το εύρος κίνησης και τη λειτουργικότητα με τεστ ASES και Constant.

Αποτέλεσματα: Το μέσο εύρος κίνησης και ο πόνος βελτιώθηκαν σημαντικά μετά την αρθροσκόπηση. Συγκεκριμένα το μέσο VAS σκορ για την αξιολόγηση του πόνου ήταν πολύ κοντά στο μηδέν μετεγχειρητικά. Το μέσο εύρος της πρόσθιας κάμψης του ώμου βελτιώθηκε απο 105° σε 157°, και της έξω στροφής στο πλάι απο τις 35° στις 63°. Το μέσο ASES σκορ βελτιώθηκε από 50 σε 95 και το μεσο Constant σκορ από 40 σε 77. Τελός, το ποσοστό των σοβαρών επιπλοκών ήταν μηδενικό και το ποσοστό νοσηρότητας ελάχιστο λόγω της ελάχιστα επεμβατικής αρθροσκοπικής χειρουργικής τεχνικής. Σε μόλις 6 ασθενείς εξελίχθηκε η μαζική ρήξη σε αρθροπάθεια του στροφικού πετάλου και υποβλήθηκαν με επιτυχία σε ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου .

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με μαζικές ρήξεις του τενοντίου πετάλου του ώμου βελτιώθηκαν σημαντικά σε όλους τομείς μετά την αρθροσκοπική αποκατάσταση. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι με αυτήν τη θεραπευτική επιλογή. Η αρθροσκόπηση αποτελεί μια αποτελεσματική και ασφαλής επιλογή για τους ασθενεις με μαζικές ρήξεις του τενοντίου πεταλου του ώμου.

 

 

                             

      

 

 

 

Δείτε το παρακάτω  βίντεο με την  Τραυματική Μαζική Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου και Αρθροσκοπική Συρραφή με 2 Σειρές Αγκυρών:

 

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης