Ολική Αρθροπλαστική και στα 2 γόνατα σε μία χειρουργική επέμβαση

Ολική Αρθροπλαστική και στα 2 γόνατα σε μία χειρουργική επέμβαση Apr 6

Ολική Αρθροπλαστική και στα 2 γόνατα σε μία χειρουργική επέμβαση


Παρουσίαση περιστατικού

Η Ολική Αρθροπλαστική πραγματοποιήθηκε αρχικά στο δεξί γόνατο και αμέσως μετά στο αριστερό γόνατο της ασθενούς κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης. Η ασθενής είναι γυναίκα 62 ετών με προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα και στα δύο γονατα και χωρίς σημαντικούς παράγοντες κινδύνου. Η συνολική διάρκεια της επέμβασης ήταν 3 ώρες και 15 λεπτά. Η χορήγηση συνδυασμένων μορφών αναισθησίας και αναλγησίας επέτρεψε την άριστη διαχειρίση του μετεγχειρητικού πόνου και την άμεση κινητοποίηση της ασθενούς με πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης. Η ασθενής δεν χρειάστηκε να μετάγγιστεί και έχοντας απόλυτα ομαλή μετεγχειρητική πορεία επέστρεψε στο σπίτι της την 2η ημέρα από το χειρουργείο.

Πλεονεκτήματα Ολικής Αρθροπλαστικής και στα 2 γόνατα σε ένα χειρουργείο και σχετικοί κίνδυνοι

Η Ολική Αρθροπλαστική και των 2 γονάτων σε ένα στάδιο δηλαδή κατά σειρά σε ένα χειρουργείο παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη πραγματοποίηση 2 ξεχωριστών επεμβάσεων Ολικής Αρθροπλαστικής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι η μια χειρουργική επέμβαση στον ασθενή αντί για δύο, η χορήγηση αναισθησίας μια φορά, η μετεγχειρητική διαχειρίση του πόνου μια φορά, η μία περίοδος αποκατάστασης, η ελαττωμένη συνολική παραμονή στο νοσοκομείο. Έτσι οι ασθενείς εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και μετεγχειρητικής αποκατάστασης χωρίς να επαναλάβουν τη διαδικασία ενός δεύτερου χειρουργείου.

Απο τη αλλη μεριά όμως η αναλογικά αυξημένη πιθανότητα των επιπλοκών που μπορεί να συμβούν σε μια Ολική Αρθροπλαστική και των δύο γονάτων ειναι γεγονός και οφείλει να το γνωρίζει ο ασθενής και να ενημερωθεί με καθε λεπτομέρεια. Οι κίνδυνοι είναι αυτοί μιας μεγάλης χειρουργικής επέμβασης όπως λοίξωξη, θρόμβωση, επιπλοκές από τα υλικά και αν και εμφανίζονται σπάνια μπορεί να παρατείνουν ή να περιορίσουν την πλήρη ανάρρωση.

Προϋποθέσεις πραγματοποίησης μιας τέτοιας επέμβασης

Συμπερασματικά η άρτια, επαρκής και με ειδικές τροποποιήσεις χειρουργική τεχνική, η κατάλληλη επιλογή ασθενούς, η απόλυτα προσεκτική και ενδελεχής προεγχειρητική εκτιμηση του ασθενούς, η διεγχειρητική και αμεσα μετεγχειρητική παρακολούθηση σε συνεργασία με την ομάδα των αναισθησιολόγων και τελος η πραγματοποίηση σε κατάλληλα εξοπλισμένα νοσοκομεία με επαρκή μονάδα αυξημένης φροντίδας μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον περιεγχειρητικό κίνδυνο των επιπλοκών αυτής της επέμβασης. Έτσι ένα και μόνο χειρουργείο μπορεί να οδηγήσει σε ενα χαρούμενο και λειτουργικό ασθενή.

 

                                                                 

                                                 

                                                               

Ακτινογραφίες της ασθενούς πριν το χειρουργείο όπου απεικονίζεται η βαρειά αρθρίτιδα και των δύο γονάτων. Από το προσωπικό αρχείο του ιατρού Γρηγορίου Π. Αβραμιδη.   

 

   

 

Ακτινογραφίες των γονάτων της ίδιας ασθενούς ένα μήνα μετεγχειρητικά με απεικόνιση και των 2 Ολικών Αρθροπλαστικών γόνατος. Από το προσωπικό αρχείο του ιατρού Γρηγορίου Π. Αβραμιδη.

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης