Αρθροσκόπηση Αγκώνα

Αρθροσκόπηση Αγκώνα

Αρθροσκόπηση Αγκώνα


"Αρθροσκοπική αντιμετώπιση μετατραυματικής δυσκαμψίας αγκώνα". Φωτογραφία απο το προσωπικό αρχείο Γρηγορίου Π. Αβραμίδη.

Τι είναι η Αρθροσκόπηση Αγκώνα;

Η Αρθροσκόπηση αποτελεί σήμερα την λιγότερο επεμβατική μέθοδο στην Ορθοπαιδική, που προσφέρει διάγνωση και αντιμετώπιση ταυτόχρονα σε πολλές παθήσεις των αρθρώσεων. Πραγματοποιείται μέσω 2-3 τομών στο δέρμα μήκους περίπου 0.5 εκατοστού. Με τη βοήθεια σύγχρονου αρθροσκοπίου με διάμετρο μόλις 2.7 χιλιοστά που είναι στην ουσία μια πολύ μικρή κάμερα, βλέπουμε σε μεγέθυνση και εξαιρετική ανάλυση το εσωτερικό της άρθρωσης. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζουμε τις ανατομικές βλάβες που υπάρχουν στην άρθρωση του αγκώνα και με την βοήθεια ειδικών αρθροσκοπικών εργαλείων ανάλογης διαμετρου διορθώνουμε τις βλάβες αυτές και δίνουμε λύση στα προβλήματα του ασθενούς.

                                                                                  αρθροσκόπηση αγκώνα

                                                                                 

Σε ποιές παθήσεις ενδείκνυται η Αρθροσκόπηση Αγκώνα;

1. Αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων ή τεμαχίων αρθρικού χόνδρου απο την άρθρωση του αγκώνα

2. Αρθροσκοπικός καθαρισμός οστεοφύτων σε περιπτώσεις αρθρίτιδας

3. Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του αγκώνα με λύση των συμφύσεων και απελευθέρωση του αρθρικού θυλάκου

4. Αντιμετώπιση περιπτώσεων διαχωριστικής οστεοχονδρίτιδας και βλαβών του αρθρικού χόνδρου

5. Αντιμετώπιση έξω επικονδυλίτιδας αγκώνα σε περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία

6. Καθαρισμός και έκπλυση σε περιπτώσεις σηπτικής αρθρίτιδας

7. Αφαίρεση αρθρικού υμένα επί συγκεκριμένων παθήσεων

                                                                                   αρθροσκόπηση αγκώνα

Ποιά είναι η διάρκεια της επέμβασης;

 Η διάρκεια μιας Αρθροσκόπησης Αγκώνα μπορεί να κυμαίνεται από λιγότερο της μιας ώρας μεχρι και 2 ώρες στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις.

                                                                          

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της Αρθροσκόπησης Αγκώνα;

Tα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης επέμβασης περιλαμβάνουν:

- Τα εξαιρετικά αποτελέσματα των σύγχρονων αρθροσκοπικών τεχνικών με τους ασθενείς να θεραπεύονται με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση

- Ο ελάχιστος τραυματισμός των ιστών

- Το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

- Οι συνολικά μόλις 6-8 ώρες νοσηλείας του ασθενούς

- Ο σαφώς ελαττωμένος μετεγχειρητικός πόνος

Ταχύτερη μετεγχειρητική ανάρρωση

- Η άμεση κίνηση της άρθρωσης του αγκώνα  και η γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα του ασθενούς επιτυγχάνονται χάρη στην ελάχιστη  επεμβατικότητα της μεθόδου και την εξατομίκευση του προγράμματος αποκατάστασης. 

 

 

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης