Πηχεοκαρπική - Χέρι

Αρθροσκόπηση Πηχεοκαρπικής ή Kαρπού

H Αρθροσκόπηση Πηχεοκαρπικής ή Kαρπού αποτελεί μία ελάχιστα επεμβατική τεχνική , η οποία προσφέρει τόσο διάγνωση όσο και θεραπεία σε πλήθος παθήσεων στην άρθρωση της πηχεοκαρπικής.


Γάγγλιο Καρπού ή Γάγγλιο Πηχεοκαρπικής: Συμπτώματα, Διάγνωση από Ορθοπεδικό & Αντιμετώπιση

Το Γάγγλιο του Καρπού ή της Πηχεοκαρπικής είναι μια καλοήθης κύστη που μπορεί να ξεκινά από την Πηχεοκαρπική άρθρωση ή από το έλυτρο ενός τένοντα στην περιοχή του Καρπού.


Εκτινασσόμενος Δάκτυλος

Ο Εκτινασσόμενος Δάκτυλος ή αλλιώς Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα είναι μια πάθηση που εμποδίζει την φυσιολογική κίνηση του δακτύλου.


Σύνδρομο De Quervain

Το Σύνδρομο De Quervain είναι γνωστό και ως Τενοντοελυτρίτιδα στυλοειδούς απόφυσης της κερκίδας.


Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

Το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (ΣΚΣ) είναι η πιο συχνή συμπιεστική νευροπάθεια. Μία παθολογική κατάσταση δηλαδή, κατά την οποία πιέζεται το τμήμα του μέσου νεύρου που βρίσκεται μέσα στον καρπιαίο σωλήνα.