Εκτινασσόμενος Δάκτυλος

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος


Ο Εκτινασσόμενος Δάκτυλος ή αλλιώς Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα ή δάκτυλο σκανδάλης (trigger finger) είναι μια πάθηση που εμποδίζει την φυσιολογικη κίνηση του δακτύλου. Διαταράσσεται έτσι επώδυνα η καμπτική λειτουργία, κάνοντας το δάκτυλο να δυσκολεύεται στην κάμψη - έκταση, και ενίοτε να "σκαλώνει" στην κάμψη,ο ασθενής προσπαθεί να ανοίξει το δάχτυλό του αλλά δεν τα καταφέρνει, βάζοντας περισσότερη δύναμη καταφέρνει συνήθως να υπερνικήσει το κόλλημα του δακτύλου και αυτό να εκτινάσσεται "σαν σκανδάλη" στην έκταση.

Προκαλείται από φλεγμονή του ελύτρου των καμπτήρων τενόντων, με αποτέλεσμα την παγίδευση των τενόντων στο επίπεδο της παλάμης. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε δάκτυλο στο χέρι, αλλά πιο συχνά στον παράμεσο (δάκτυλο του δαχτυλιδιού).

                                                                                  Εκτινασσόμενος Δάκτυλος

Ποιoί είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες της συγκεκριμένης πάθησης;

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που φαίνεται να προδιαθέτουν στην συγκεκριμένη πάθηση:

-το γυναικείο φύλο

-ο σαγχαρώδης διαβήτης

- η ρευματοειδής Αρθρίτιδα

-η αμυλοείδωση

 

Ποιά είναι τα συμπτώματα;

Τα συμπτώματα είναι συνήθως πιο έντονα το πρωί ή μετά από περιόδους ακινησίας και περιλαμβάνουν:

-  πόνος του δακτύλου που πάσχει κατά την κίνηση του

- αίσθημα «κλικ» ή «κλείδωμα» του δακτύλου κατά την κάμψη και σε κάποιες περιπτώσεις εκτίναξη στην έκταση

- οίδημα στη βάση του δακτύλου που πάσχει με επιδείνωση κατά την άσκηση πίεσης

- μόνιμη κάμψη σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις.

                                                   Συμπτώματα για Εκτινασσόμενο Δάκτυλο

Πώς γίνεται η διάγνωση του Εκτινασσόμενου Δακτύλου;

Η εικόνα της συγκεκριμένης πάθησης είναι τόσο χαρακτηριστική που η διάγνωση γίνεται αποκλειστικά μέσω της λήψης του ιστορικού του ασθενούς καθώς και της κλινικής εξέτασης του από Ορθοπαιδικό, χωρίς να απαιτούνται άλλες εξετάσεις.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την χαρακτηριστική κλινική εικόνα του εκτινασσόμενου δάκτυλου. Βίντεο από το προσωπικό αρχείο του ιατρού Γρηγορίου Π. Αβραμίδη.

 

Ποια είναι η θεραπεία;

Η πρώτης γραμμή θεραπείας είναι συντηρητική και περιλαμβάνει:

- τροποποίηση της δραστηριότητας με περιορισμό των κινήσεων που οδηγούν σε φλεγμονή

- ακινητοποίηση του πάσχοντος δακτύλου  με νυχτερινό νάρθηκα

- αγωγή με Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ)

- τοπικές εγχύσεις κορτιζόνης

 

Αν η πρώτη γραμμής θεραπεία αποτύχει ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία έκτασης, τότε η λύση  βρίσκεται στην χειρουργική θεραπεία. 

Ο στόχος της χειρουργικής θεραπείας είναι να γίνει διάνοιξη του ελύτρου και με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωση του τένοντα έτσι ώστε το δάκτυλο να μπορεί να κινηθεί φυσιολογικά. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 10 λεπτά και γίνεται με τοπική αναισθησία. Η κινητοποίηση του χεριού είναι άμεση, ενώ η αποθεραπεία διαρκεί μόλις λίγες εβδομάδες.

 

Δείτε το παρακάτω βίντεο με την Μικροχειρουργική αποκατάσταση σε γυναίκα με Εκτινασσόμενο Αντίχειρα με τομή μόλις 1 εκατοστού. Η ασθενής δεν μπορούσε πριν την επέμβαση να κινήσει το δάκτυλό της. Πραγματοποιήθηκε απελευθέρωση των τενόντων του αντίχειρα μετά τη διατομή του ελύτρου τους:

 

 

 

 

 

 

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης