Διάστρεμμα Ποδοκνημικής ή Διάστρεμμα Αστραγάλου

Διάστρεμμα Ποδοκνημικής ή Διάστρεμμα Αστραγάλου

Διάστρεμμα Ποδοκνημικής ή Διάστρεμμα Αστραγάλου


Τι είναι το Διάστρεμμα της Ποδοκνημικής ή Αστράγαλου;

Το Διάστρεμμα της Ποδοκνημικής ή αλλιώς του  Αστραγάλου, είναι  γνωστό στους περισσότερους με τον όρο "στραμπούληγμα" και  περιγράφεται με την κοινή έκφραση "μου γύρισε το πόδι".  

Το Διάστρεμμα της Ποδοκνημικής  θεωρείται  η  συχνότερη αθλητική κάκωση, αποτελώντας περίπου το 20% όλων των αθλητικών τραυματισμών.  Μάλιστα  σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες  αθλητών πχ αθλητές  κλειστών γηπέδων όπως μπάσκετ βόλεϊ κτλ, στους οποίους  απαιτείται  αιφνίδια αλλαγή κατεύθυνσης του σώματος,  το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 50%.  

Επίσης  το Διάστρεμμα  αποτελεί την συνηθέστερη αιτία απουσίας  από την αθλητική δραστηριότητα. 

 

Ποια είναι η ανατομία της περιοχής;

Η ποδοκνημική άρθρωση  σχηματίζεται από την συμβολή 3 οστών, το περιφερικό άκρο της κνήμης και της περόνης και τον αστράγαλο. Τα 3 αυτά οστά συγκρατώνται μεταξύ τους με μια σειρά συνδέσμων, οι οποίοι προστατεύουν την άρθρωση από ανώμαλες κινήσεις και τραυματισμούς. Οι σύνδεσμοι είναι ελαστικοί στην κατασκευή τους και εφόσον διαταθούν μέσα στα όρια της ελαστικότητάς τους, επανέρχονται στο φυσιολογικό τους μήκος. Όταν όμως διαταθούν βίαια, πέρα από την αντοχή τους, τότε μπορεί να υποστούν μόνιμη παραμόρφωση, μερική ή ακόμα και ολική ρήξη των ινών τους.

                                                                    Διάστρεμμα Αστραγάλου
 

Ποιος είναι ο μηχανισμός κάκωσης;

Τα  διαστρέμματα της ποδοκνημικής συμβαίνουν όταν ο αστράγαλος "γυρίσει"  πέρα από τα φυσιολογικά όρια της κίνησης, με αποτέλεσμα οι σύνδεσμοι να διαταθούν ή ακόμα και να υποστούν μερική ή ολική ρήξη. Αξίζει να σημειωθεί πως επαναλαμβανόμενα διαστρεμματα μπορεί να οδηγήσουν σε λειτουργική αστάθεια τους ποδοκνημικης και σημαντικό περιορισμό της αθλητικής δραστηριότητας.

 

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να κάνουν Διάστρεμμα;

 • Άτομα με περιορισμένο εύρος κίνησης της ποδοκνημικής 
 • Άτομα με μειωμένη ισορροπία και ιδιοδεκτικότητα
 • Αθλητές γηπέδων, οπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ 
 • Χορευτές

                                                                                 

                                                                       Διάστρεμμα Αστραγάλου, Διάστρεμμα Ποδοκνημικής

 

Ποιες κακώσεις μπορεί να συνοδεύουν ένα Διάστρεμμα;

 1. Βλάβες του αρθρικού χόνδρου 
 2. Τραυματισμός των περονιαιων τενόντων
 3. Τραυματισμός του εσώ πλαγιού (πολύ σπάνια σαν μεμονωμένη κάκωση)
 4. Τραυματισμός της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης (υψηλό διάστρεμμα αστραγάλου)
 5. Κατάγμα σφυρών, μεταταρσίων ή αστραγάλου

 

Πώς ταξινομούνται τα Διαστρέμματα;

1ου βαθμού: Οι σύνδεσμοι έχουν απλά διαταθεί, το οίδημα και ο πόνος είναι μικρός, η δυσχέρεια στη βάδιση ήπια και η αποκατάσταση είναι πλήρης και σύντομη.

2ου βαθμου: Παρατηρείται μερική ρήξη των συνδέσμων. Το οίδημα και πόνος είναι μέτριας βαρύτητας, ενώ η δυσκολία στη βάδιση σημαντική. Είναι αναγκαία η αποφόρτιση του σκέλους και η φυσικοθεραπεία.

3ου βαθμου: Παρατηρείται πλήρης ρήξη των συνδέσμων της ποδοκνημικής. Η άρθρωση παρουσιάζει σημαντική αστάθεια κατά την εξέταση, ενώ ο πόνος και η λειτουργική δυσχέρεια του ασθενή είναι σημαντικά. Είναι αναγκαία η ακινητοποίηση του άκρου, η παρατεταμένη φυσικοθεραπεία και σε ορισμένες περιπτώσεις και η αρθροσκοπική αποκατάσταση.

   

                                                                  Βαθμοί για Διάστρεμμα Αστραγάλου

Ποια είναι τα συμπτώματα;

 • Πόνος
 • Οίδημα
 • Eκχύμωση (μελανιά)
 • Υποτροπιάζουσα αστάθεια και συχνά διαστρεμματα
 • Αίσθημα κλειδώματος ή κλικ.
 • Θετικά τεστ αστάθειας ποδοκνημικής

 

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση επιτυγχάνεται  με την κλινική εξέταση   από Ορθοπαιδικο εξειδικευμένο στις αθλητικές κακώσεις σε συνδιασμό με τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού. Συχνά απαιτούνται  ακτινογραφίες με ειδικές λήψεις  καθώς και μαγνητική τομογραφία της ποδοκνημικής.

 

Ποια είναι η συντηρητική αντιμετώπιση του Διαστρέμματος;

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντιμετώπιση είναι συντηρητική και  περιλαμβάνει τον χρυσό κανόνα RICE (ακρωνύμιο - Rest, Ice, Compression, Elevation):

- Aνάπαυση (Rest)

- Παγοθεραπεία (Ice)

- Περίδεση(Compression)

- Ανάρροπη θέση (Elevation) 

                                                                        Αντιμετώπιση για το Διάστρεμμα Ποδοκνημικής ή Αστραγάλου

 

Σε σοβαρότερα Διαστρέμματα η αντιμετώπιση περιλαμβάνει ακινητοποίηση με ειδικό νάρθηκα, καθώς και πρώιμη έναρξη φυσικοθεραπείας και ενδυνάμωσης.

 

Σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται Αρθροσκοπική αντιμετώπιση;

Σε κάποιες περιπτώσεις η αντιμετώπιση γίνεται με την Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής ή Αστραγάλου και οι ενδείξεις είναι οι ακόλουθες:

 1. Διαστρέμματα με εμμένον άλγος ή αστάθεια παρά τη συντηρητική θεραπεία 
 2. Τα Διαστρέμματα με οστικό αποσπασπαστικό κάταγμα.
 3. Τα επαναλαμβανόμενα Διαστρέμματα που συνοδεύονται από χρόνιο πόνο
 4. Τα Διαστρέμματα με συνοδές βλάβες στον αρθρικου χόνδρο.

                                                                                           

                                                                          Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής, Αρθροσκόπηση Αστραγάλου

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση υποτροπιάζουσας αστάθειας της ποδοκνημικης σε αθλητή του μπάσκετ με συχνά διαστρέμματα. Φωτογραφία από το προσωπικό αρχείο του ιατρού Γρηγορίου Π. Αβραμίδη (2018).

 

Ποιά χειρουργική τεχνική ακολουθείται;

Η χειρουργική τεχνική εξαρτάται από τον θεράποντα ιατρό και περιλαμβάνει αρθροσκοπική αποκατάσταση της ποδοκνημικής  με ανατομική βράχυνση και επανακαθήλωση των συνδέσμων που έχουν τραυματιστεί και  συχνά ενίσχυση με την κατω καθεκτική περιτονία. Η τεχνική αυτή είναι η  τροποιημενη κατά Gould, ανατομική ανάκατασκευή Brostrom. Μάλιστα όπου απαιτείται αντιμετωπίζονται χειρουργικά  και οι συνοδές βλάβες του αρθρικού χόνδρου. 

Τα αποτελέσματα είναι  άριστα  σε ποσοστό μεγαλύτερο των 90% των ασθενών, με πλήρη επιστροφή στην καθημερινότητα και  σύντομα στην αθλητική τους  δραστηριότητα. 

Διαβάστε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής ή Αρθροσκόπηση Αστραγάλου.

 

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την προεγχειρητική κλινική εξέταση σε αθλητή του μπάσκετ με αστάθεια ποδοκνημικής λόγω πολλών διαστρεμμάτων αλλά και το εξαιρετικό αποτέλεσμα μετά από την αρθροσκοπική αποκατάσταση με την τεχνική Brostrom-Gould. Ο αθλητής επέστεψε στα γήπεδα του μπάσκετ έχοντας πλέον σταθερή άρθρωση και χωρις να εμφανίσει νέο επεισόδιο διαστρέμματος:  

 

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης