Εξάρθρωση Ώμου

Εξάρθρωση Ώμου

Εξάρθρωση Ώμου


Εξάρθρημα Ώμου

▪Τί είναι το Εξάρθρημα του Ώμου;

Η άρθρωση του ώμου έχει το μεγαλύτερο εύρος κίνησης σε σχέση με τις υπόλοιπες αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος (ισχίο, γόνατο, αγκώνας, ποδοκνημική κ.α). Αυτή η μεγάλη ελευθερία κινήσεων του ώμου έχει σαν αποτέλεσμα να είναι η περισσότερο ασταθής άρθρωση . Ως εκ τούτου, η κεφαλή του βραχιονίου αρκετά συχνά μπορεί να βγεί εκτός τροχιάς σε σχέση με την επιφάνεια της ωμογλήνης. Το αποτέλεσμα είναι το Εξάρθρημα του Ώμου.

                                                                                     Εξάρθρωση Ώμου

 

 

▪Ποιοί είναι παράγοντες κινδύνου για τη εμφάνιση ή την υποτροπή του Εξαρθρήματος του Ώμου;

Πολλοί παράγοντες μπορεί να ευθύνονται για την εμφάνιση ή την υποτροπή ενός Εξαρθρήματος της άρθρωσης του Ώμου:

  • Ηλικία του ασθενούς, με τους νεότερους να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επανεξαρθρημάτων. 
  • Φύλο του ασθενούς, με τους άνδρες να υποτροπιάζουν συχνότερα.
  • Επίπεδο της αθλητικής του δραστηριότητας, με τους επαγελματίες αθλητές και έπειτα τους ερασιτέχνες να έχουν υψηλές πιθανότητες υποτροπής.
  • Αθλήματα επαφής π.χ πολεμικές τέχνες, πάλη καθώς και τα αθλήματα που παίζονται πάνω από το επίπεδο της κεφαλής π.χ. μπάσκετ, βόλεϊ. 
  • Χαλαρότητα των συνδέσμων του ώμου (υπερελαστικότητα). 
  • Οστικό έλλειμμα λόγω των πολλών Εξαρθρημάτων στην ωμογλήνη ή/και στην κεφαλή του βραχιονίου.
  • Ιστορικό προηγούμενου επεισοδίου Εξαρθρήματος μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια του ώμου και σε επαναλαμβανόμενα εξαρθήματα.

                                                                         Εξάρθρωση Ώμου

                                                                                  

▪Ποιά είναι η σημασία της σωστής αντιμετώπισής του 1ου Εξαρθρήματος του Ώμου;

Το πρώτο Εξάρθρημα του Ώμου είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σωστά. Ειδικά σε νέους σε ηλικία ασθενείς με έντονη αθλητική δραστηριότητα το ποσοστό υποτροπής του εξαρθρήματος φτάνει στο 90% και περισσότερο. Έτσι η συντηρητική θεραπεία συχνά αποτυγχάνει σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής. Η αρθροσκοπική αποκατάσταση δίνει την λύση σε αυτούς τους ασθενείς.

Αντίθετα σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, με χαμηλό επίπεδο αθλητικής δραστηριότητας που έχουν αποκλειστεί συνοδές βλάβες του Ώμου, το ποσοστό υποτροπής είναι μικρότερο και έχει θέση η συντηρητική αντιμετώπιση με φυσικοθεραπεία και εγκύμναση.

Ο μεγάλος αριθμός εξαρθρημάτων του ώμου έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία οστικών ελλειμμάτων στην ωμογλήνη και την κεφαλή του βραχιονίου. Επομένως απαιτούνται μεγαλύτερες χειρουργικές επεμβάσεις συχνά με τη χρήση οστικών μοσχευμάτων ώστε να πετύχουμε την αποκατάσταση των οστικών ελλειμάτων και τη σταθερότητα της άρθρωσης του Ώμου.

 

 

▪Ποιές είναι οι συνηθέστερες ανατομικές βλάβες που προκαλεί ένα Εξάρθρημα Ώμου;

Οι συνήθεις βλάβες που μπορεί να προκληθούν από ένα Εξάρθρημα Ώμου είναι η ρήξη στον επιχείλιο χόνδρο της ωμογλήνης (βλάβη bankart), το κάταγμα στην ωμογλήνη ή και στην κεφαλή του βραχιονίου (βλάβη Hill-Sachs) . Τέλος, σε μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς μπορεί να δημιουργηθεί ρήξη του τενοντίου πετάλου μετά από ένα Εξάρθρημα του Ώμου.

                                            Εξάρθρημα Ώμου                      Εξάρθρημα Ώμου Η ρήξη του επιχειλίου χόνδρου (πάνω εικόνα) αλλά και η βλάβη Hill-Sachs (κάτω εικόνα) που δημιουργούνται μετά από ένα εξάρθρημα του Ώμου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην σταθερότητα της άρθρωσης και στην υποτροπή του εξαρθρήματος.

 

 

▪Ποιά είναι η αντιμετώπιση του Εξαρθρήματος του Ώμου;

Η αντιμετώπιση του Εξαρθρήματος του Ώμου  εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και εξαρτάται από το προφίλ του κάθε ασθενούς.

Μπορεί να περιλαμβάνει αποκλειστικά φυσικοθεραπεία και εκγύμναση όταν οι απαιτήσεις του ασθενούς ειναι χαμηλές σε επίπεδο δραστηριότητας καθώς και σε μεγαλυτερους σε ηλικία ασθενείς.

Απο την άλλη πλευρά, υπερέχει η αρθροσκοπική αποκατάσταση σε νεούς ασθενείς και σε άτομα με έντονη αθλητική δραστηριότητα.

Η σωστή επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης αρθροσκοπικής τεχνικής μας επιτρέπει να μειώσουμε την πιθανότητα νεου επεισοδίου Εξαρθρήματος (να βγεί ξανά ο ώμος), μέχρι και σε ποσοστό μικρότερο από 1-2% σε νέους, καθώς και σε αθλητές με υψηλές απαιτήσεις.

 

                                                                                   Εξάρθρημα Ώμου

 

▪Συμπερασματικά, η εκτίμηση του Εξαρθρήματος του Ώμου καθώς και η αντιμετώπισή του από εξειδικευμένο στις παθήσεις του Ώμου, Ορθοπαιδικό Χειρουργό, μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσμάτα και να προστατέψει τον ασθένη και τον αθλητή από μεγάλο διάστημα αποχής, υποτροπές, επαναλαμβανόμενη αστάθεια και βαρύτερες χειρούργικές επεμβάσεις.

 

▪Παρουσίαση περιστατικού με αρθροσκοπική αντιμετώπιση σε αθλητή με χρήση του χεριού πάνω από το επίπεδο του κεφαλιού (υδατοσφαίριση) και υπερελαστικές αρθρώσεις που προσήλθε με υποτροπή εξαρθρήματος του ώμου. Πραγματοποιήθηκε Αρθροσκοπική συρραφή του επιχειλίου χόνδρου και συμπλησίαση της κορακοειδούς απόφυσης, "bankart repair plus arthroscopic trillat" . Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

 

▪Δείτε το σχετικό βίντεο με την αρθροσκοπική αποκατάσταση του εξαρθρήματος ώμου με επιδιόρθωση της βλαβης Bankart & Remplissage:

 

▪Δείτε το σχετικό βίντεο με την αρθροσκοπική αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας πρόσθιας αστάθειας του ώμου σε ασθενή με οστικό έλλειμμα στην ωμογλήνη, με χρήση λαγονίου οστικού μοσχεύματος και την τεχνικη Eden-Hybinette:

 

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης