Συμφυτική Θυλακίτιδα Ώμου

Συμφυτική Θυλακίτιδα Ώμου

Συμφυτική Θυλακίτιδα Ώμου


Συμφυτική Θυλακίτιδα ή Παγωμένος Ώμος

Τί είναι η Συμφυτική θυλακίτιδα ή Παγωμένος Ωμος;

Με τον όρο Συμφυτική Θυλακίτιδα ή αλλιώς Παγωμένος Ώμος περιγράφουμε την παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από πόνο και περιορισμό του εύρους κίνησης  του πάσχοντος ώμου, συχνά χωρίς συγκεκριμένη αιτία.

                                                                         Συμφυτική Θυλακίτιδα Ώμου

Ποιά είναι τα συμπτώματα της πάθησης;

O ασθενής νιώθει έντονο πόνο και εμφανίζει έλλειμμα στην κίνηση του ώμου, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην είναι σε θέση να εκτελέσει ακόμα και απλές κινήσεις της καθημερινότητας του.

Ποιά είναι τα στάδια της πάθησης;

Η Συμφυτική Θυλακίτιδα εκδηλώνεται  αργά και σε τρία στάδια:

  • To στάδιο του πόνου: Σταδιακή εμφάνιση διάχυτου πόνου. Διάρκεια: 6 εβδομάδες- 9 μήνες.

 

  • Το στάδιο της δυσκαμψίας (πάγωμα): Μείωση του πόνου και εγκατάσταση μεγάλης δυσκαμψίας που επηρεάζει τις καθημερινές δραστηριότητες. Ο ώμος δεν ανοίγει στο πλάι, και δεν κάνει στροφές. Διάρκεια: 4 - 9 μήνες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις και περισσότερο.

 

  • Το στάδιο της λύσης (τήξη):  Σταδιακή επιστροφή του εύρους  κίνησης. Διάρκεια: 5-26 μήνες.     

                                                                                                                                                  

Ποιοί είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση του Παγωμένου Ώμου;

-ο σαγχαρώδης διαβήτης

-οι παθήσεις του θυροειδούς

-τα προηγούμενα χειρουργεία στους πνεύμονες ή το στήθος

-η παρατεταμένη ακινητοποίηση &

-η παρατεταμένη νοσηλεία.

 

Πώς γίνεται η διάγνωση της πάθησης;

Βασίζεται στη λήψη λεπτομερούς ιστορικού καθώς και στην κλινική εξέταση του ασθενούς από ειδικό ορθοπαιδικό με εξειδίκευση στις παθήσεις του ώμου. Συχνά απαιτούνται απλές ακτινογραφίες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η  μαγνητική τομογραφία ή το μαγνητικό αρθρογράφημα.

 

Ποιά είναι η αντιμετώπιση της Συμφυτικής Θυλακίτιδας;

Αρχικά η αντιμετώπιση είναι συντηρητική και περιλαμβάνει:  

- Φαρμακευτική αγωγή

- Ενδοαρθρικές εγχύσεις στο στάδιο του έντονου πόνου

- Φυσικοθεραπεία

Πότε έχει θέση η Αρθροσκόπηση στην πάθηση αυτή;

Στην περίπτωση που η συντηρητική θεραπεία  αποτύχει η αρθροσκοπική αντιμετώπιση αποτελεί την οριστική λύση στην θεραπεία των συμπτωμάτων.

Συγκεκριμένα γίνεται λύση όλων των συμφύσεων του Ώμου και αντιμετωπίζουμε τις συνοδές παθήσεις τού Ώμου όταν υπάρχουν π.χ. ρήξη τενοντίου πετάλου

Ο ασθενης μπαίνει άμεσα μετά την Αρθροσκόπηση σε κίνηση και ασκήσεις με την επίβλεψη του Φυσικοθεραπευτή.

                                                                                                                    

                                                                               Αντιμετώπιση Συμφυτικής Θυλακίτιδας Ώμου

Αρθροσκοπική εικόνα ωμου που εμφανίζεται η πάχυνση των συνδέσμων και του θυλάκου σε ασθενή με Παγωμένο Ώμο που δεν ανταποκρίθηκε στη συντηρητική θεραπεία.    

 

 

 

 

 

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης