Σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης


Σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης

Τι ορίζουμε σαν Υπακρωμιακή Πρόσκρουση;

Με τον όρο αυτό περιγράφουμε την κλινική κατάσταση κατά την οποία οι τένοντες του στροφικού πετάλου του ώμου προσκρούουν, δηλαδή έρχονται σε επαφή με γειτονικές ανατομικές δομές με αποτέλεσμα να δημιουργείται ερεθισμός καθώς και συμπτώματα φλεγμονής. Μια αναφορά στην ανατομία του ώμου θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση αυτή.

Συνοπτική Ανατομία του Ώμου

Ο ώμος είναι μια περίπλοκη άρθρωση και έχει το μεγαλύτερο εύρος κίνησης από οποιαδήποτε άλλη άρθρωση στο ανθρώπινο σώμα γεγονός που την κάνει να είναι ταυτόχρονα και η πιο ασταθής (εξαρθρώνεται εύκολα). Σχηματίζεται από 3 οστά: το οστό του άνω άκρου του χεριού (βραχιόνιο), την ωμοπλάτη και την κλείδα. Είναι μια άρθρωση τύπου σφαίρας και κυπελλίου. Συγκεκριμένα η κεφάλη του βραχιονίου (σφαίρα) αρθρώνεται με μια κοίλη επιφάνεια της ωμοπλάτης που ονομάζεται ωμογλήνη (κυπέλλιο). Ένας λείος και ολισθηρός ιστός  που λέγεται αρθρικός χόνδρος καλύπτει τις επιφάνειες της σφαίρας και του κυπελλίου που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ώστε το ένα οστό να ολισθαίνει πάνω στο άλλο χωρίς τριβή. Η ωμογλήνη περιβάλλεται από ένα σκληρό δαχτυλίδι ινώδους ιστού που λέγεται επιχείλιος χόνδρος και αυξάνει τη σταθερότητα της άρθρωσης του ώμου. 

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης          Σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης

Η άρθρωση περιβάλλεται από ένα συνδετικό ιστό που σχηματίζει τον αρθρικό θύλακο. Ο θύλακος αυτός σχηματίζει σε κάποια σημεία παχύτερες δέσμες που αποτελούν τους συνδέσμους και κρατούν την άρθρωση ενωμένη. Το εσωτερικό περίβλημα του θυλάκου είναι ο αρθρικός υμένας και παράγει το αρθρικό υγρό που λιπαίνει την άρθρωση.

Το τενόντιο πέταλο του ώμου αποτελείται από 4 τένοντες : τον υπερακανθιο , τον υπακάνθιο, τον υποπλάτιο και τον ελάσσονα στρογγύλο οι οποίοι σχηματίζουν ένα ενιαίο πέταλο τενόντων που περιβάλλει την κεφαλή του βραχιονίου. Η κύρια λειτουργία του τενοντίου πετάλου είναι να παρέχει δυναμική σταθερότητα, επικεντρώνοντας την κεφαλή του βραχιονίου στην ωμογλήνη και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ομαλή κίνηση στην άρθρωση του ώμου.

Ο ορογόνος θύλακος που βρίσκεται κάτω από το ακρώμιο και πάνω από το τενόντιο πέταλο βοηθά τους τένοντες να ολισθαίνουν ομαλά κατά την κίνηση του χεριού

 

Τί περιλαμβάνει το σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης;

Η Υπακρωμιακή Πρόσκρουση είναι το πρώτο στάδιο του συνδρόμου τενοντίου πετάλου του ώμου που περιλαμβάνει ένα συνεχές φάσμα παθήσεων.

Στις παθήσεις αυτές περιλαμβάνονται:

-η πρόσκρουση των τενόντων και η φλεγμονή τους

-η μερική και η ολική ρήξη του τενοντίου πετάλου

-η μαζική ρήξη του τενοντίου πετάλου

-η αρθροπάθεια του ώμου.

                               Σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης                       Σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης

  Ακτινογραφίες ώμου με αρθροπάθεια λόγω βλάβης του τενοντίου πετάλου. Η κεφαλή του βραχιονίου έχει μετναστεύσει προς τα πάνω και οι αρθριτικές αλλοιώσεις έχουν πλέον εγκατασταθεί στον ώμο. Το στάδιο αυτό είναι μη αναστρέψιμο και πλέον η οριστική λύση δίνεται με αρθροπλαστική Ώμου.

 

Τί συμβαίνει κατά την Υπακρωμιακή Πρόσκρουση;

Το σύνδρομο αυτό, αποτελεί την συχνότερη αιτία πόνου και δυσλειτουργίας του ώμου.

Είναι αποτέλεσμα συμπίεσης των τενόντων του ώμου ανάμεσα στην κεφαλή του βραχιονίου και 

-το πρόσθιο τμήμα του ακρωμίου

-την ακρωμιοκλειδική άρθρωση

-τον καρακοακρωμιακό σύνδεσμο.

Ποιές είναι οι καταστάσεις που προδιαθέτουν στο σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης;

Σημαντικό ρόλο παίζει η εκφύλιση και η ελαττωματική λειτουργία του τενοντίου πετάλου με αποτέλεσμα την προς τα πάνω μετακίνηση της κεφαλής του βραχιονίου.

Οι ανατομικές ιδιαιτερότητες του ακρωμίου (τύπος 3) καθώς και η δυσκινησία της ωμοπλάτης φαίνεται να προδιαθέτουν στην εμφάνιση του συνδρόμου.   

Τέλος, οι ρικνώσεις στο θύλακο του ώμου αλλά και η πόρωση καταγμάτων της περιοχής σε κακή θέση μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό το σύνδρομο.

                                                                                     

Ποια είναι τα συμπτώματα του συνδρόμου;

Πόνος στην περιοχή του ώμου είναι το κυριότερο σύμπτωμα. Επιδεινώνεται με τις κινήσεις και δραστηριότητες πάνω από το επίπεδο της κεφαλής. Η εμφάνιση νυχτερινού πόνου συνοδεύει τις πιο σοβαρές περιπτώσεις.

 

Πως γίνεται η διάγνωση στο συγκεκριμένο σύνδρομο;

Η διάγνωση γίνεται μέσω  λεπτομερούς ιστορικού σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση από ειδικό Ορθοπαιδικό με εξειδίκευση στις παθήσεις του ώμου. Αφού εντοπιστούν τα σημεία πόνου γίνονται ειδικά τεστ που θέτουν την διάγνωση του συνδρόμου πρόσκρουσης. Παράλληλα γίνεται έλεγχος για συνοδές παθήσεις στην περιοχή του ώμου.

Επιπλέον για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση μπορεί να χρειαστούν ειδικές ακτινογραφίες και μαγνητική τομογραφία ώμου. Στον ακτινολογικό έλεγχο συνήθως φαίνεται η μείωση της απόστασης μεταξύ κεφαλής του βραχιονίου οστού και του ακρωμίου.

                                                                                   

Πως αντιμετωπίζεται το Σύνδρομο Πρόσκρουσης του Ώμου;

Συντηρητική αντιμετώπιση

Είναι συνήθως η αρχική αντιμετώπιση των ασθενών και περιλαμβάνει:

  1. Ανάπαυση ή τροποποίηση δραστηριότητας
  2. Χορήγηση Μη στεροειδών  Αντιφλεγμονώδων Φαρμάκων  (ΜΣΑΦ)
  3. Εγχύσεις στην περιοχή του ώμου
  4. Φυσικοθεραπεία & στοχευμένη γυμναστική  με ασκήσεις ενδυνάμωσης της ωμικής ζώνης

Αρθροσκοπική αποκατάσταση

Σε περιπτώσεις που η συντηρητική αντιμετώπιση δεν καταφέρνει να βελτιώσει τα συμπτώματα,  απαιτείται Αρθροσκοπική αποκατάσταση. Στόχος είναι να διορθωθούν όλα τα αίτια που μπορεί να προκαλούν το σύνδρομο πρόσκρουσης και να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για τους τένοντες του ώμου.

Η αρθροσκόπηση ώμου αποτελεί σήμερα την λιγότερο επεμβατική μέθοδο, που προσφέρει διάγνωση και αντιμετώπιση ταυτόχρονα σε πολλές παθήσεις του ώμου. Μέσω 3-4 τομών στο δέρμα μήκους λιγότερο του 1 εκατοστού, ο χειρουργός εισάγει στον ώμο μια πολύ μικρή κάμερα που λέγεται αρθροσκόπιο και η εικόνα του εσωτερικού της άρθρωσης μεταφέρεται σε μια οθόνη με μεγέθυνση και εξαιρετική ανάλυση (πλεον 4Κ). Με αυτό τον τρόπο εντοπίζουμε τις ανατομικές βλάβες που υπάρχουν στον ώμο και με την βοήθεια  μικροσκοπικών ειδικών αρθροσκοπικών εργαλείων διορθώνουμε τις βλάβες αυτές και δίνουμε λύση στα προβλήματα του ασθενούς. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Αρθροσκόπηση του Ώμου.

 

Δείτε το παρακάτω βίντεο με την  ακρωμιοπλαστική - διαμόρφωση δηλαδή του ακρωμίου, έτσι ώστε να είναι ευθύ- σε περιστατικό με σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης: 

 

 

Κοινοποιήστε:


Διαβάστε επίσης