4ο Διεθνές Σεμινάριο Ώμου στην Αθήνα. 4th Athens Shoulder Course