Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου

Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου

Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου


▪Τι είναι η Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου;

Η Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου είναι ένας τύπος Αρθροπλαστικής που αποτελείται από μια κοίλη ωμογλήνη (γληνόσφαιρα) και μια κυρτή πρόθεση βραχιονίου (κυπέλλιο) ώστε να ανακατασκευαστεί η άρθρωση του ώμου. Έτσι έχουμε μια Αρθροπλαστική που "αναστρέφει" τη φυσιολογική ανατομία του ώμου κατά την οποία η ωμογλήνη είναι κυρτή και η κεφαλή του βραχιονίου κοίλη.

 

Ανατομία ώμου 

 

Στη φυσιολογική άρθρωση του ώμου η κεφαλή του βραχιονίου είναι σφαιρική και η ωμογλήνη επίπεδη (κυρτή).

 

Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου

 

Ακτινογραφία Ανάστροφης Αρθροπλαστικής Ώμου. Έχουμε αναστροφή της φυσιολογικής ανατομίας με την προθεση του βραχιονίου να είναι επίπεδη (κυρτή) και την γληνόσφαιρα στρογγυλή.

 

▪Εμβιομηχανική Ανάστροφης Αρθροπλαστικής Ώμου 

Το πλεονέκτημα της Ανάστροφης Αρθροπλαστικής του Ώμου είναι οτι μεταθέτει το κέντρο περιστροφής της άρθρωσης χαμηλότερα και επί τα εντός. Αυξάνει έτσι το μοχλοβραχίονα του δελτοειδούς μυός ώστε αυτός να εχει μηχανικό πλεονέκτημα. Ο δελτοειδής μυς με αυτόν τον τρόπο υποκαθιστά το ανεπαρκές τενόντιο πέταλο κατά την απαγωγή του Ώμου.

 

▪Ποιές είναι οι ενδείξεις για να γίνει μια Ανάστροφη Αρθροπλαστικής Ώμου;

1) Αρθροπάθεια Τενοντίου Πετάλου του Ώμου. 

2) Ψευδοπαράλυση 

3) Πρόσθια- Άνω Διαφυγή της βραχιονίου κεφαλής (antero-superior escape)

4) Κάταγμα κεφαλής βραχιονίου που δεν μπορει να οστεοσυντεθεί με ήλωση ή με πλάκα-βίδες (3 ή 4 τμημάτων)

5) Αποτυχία Ημιαρθροπλαστικής ή Ολικής Αρθροπλαστικής Ώμου σε έδαφος ανεπάρκειας του τενοντίου πετάλου

6) Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι επιγχυμένη μια Ανάστροφη Αρθροπλαστικής Ώμου είναι η καλή λειτουργεία του δελτοειδούς μυός και του μασχαλιαίου νεύρου.

Αίτια για Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου

 

Τρισδιάστατη αξονική τομογραφία κατάγματος βραχιονίου 4 τμημάτων (αριστερά) που αντιμετωπίστηκε με Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου και διατήρηση των ογκωματων με τις προσφύσεις του τενοντίου πετάλου.  Περιστατικό από το προσωπικό αρχείο του ιατρού Γρηγορίου Π. Αβραμίδη (Απρίλιος 2020).

 

▪Πώς γίνεται ο Προεγχειρητικός Σχεδιασμός;

Περιλαμβάνει απλές ακτινογραφίες, αξονική τομογραφία και μαγνητική τομογραφία. Σε ένα ειδικό λογισμικό γίνεται αναπαραγωγή της πραγματικής ανατομίας του ασθενούς μέσω της αξονικής τομογραφίας και σχεδιάζεται η ακριβής τοποθέτηση και το μέγεθος των υλικών της Αρθροπλαστικής.

 

▪Πως γίνεται η επέμβαση μιας Ανάστροφης Αρθροπλαστικής Ώμου;

Ο ασθενής τοποθετείται σε καθιστή θέση και αποστειρώνεται η περιοχή του Ώμου. Πραγματοποιείται μια τομή περίπου 10 εκατοστών και παρασκευάζεται το επίπεδο ανάμεσα στον δελτοειδή και τον θωρακικό μυ. Δεν προκαλείται κανένας τραυματισμός μυικός και στη συνεχεια αφαιρείται το φθαρμένο τμήμα της κεφαλής του βραχιονίου. Στην περίπτωση του κατάγματος αφαιρείται το τμήμα της κεφαλής και διατηρούνται τα ογκώματα του βραχιονίου με τις προσφύσεις των τενόντων. Στη συνέχεια γίνεται προετοιμασία της ωμογλήνης, τοποθετείται σφηνωτά η πρόθεση της ωμογλήνης (γληνόσφαιρα) και καθηλώνεται με 2 βίδες. Στη συνέχεια προετοιμάζεται το βραχιονίο και τοποθετείται επίσης σφηνώτα ( ή με ορθοπαιδικό τσιμέντο) η πρόθεση του βραχιονίου. Στην περίπτωση του κατάγματος καθηλώνονται πάνω στην ειδική πρόθεση τα ογκώματα με του τένοντες του στροφικού πετάλου. Ανατάσσεται η Αρθροπλαστική και ελέγχεται το εύρος της κίνησης και τοποθέτηση των υλικών μέσω ενός φορητού ακτινιλογικού μηχανήματος (c-arm).

Επέμβαση Ανάστροφης Αρθροπλαστικής Ώμου

 

Τοποθέτηση ασθενούς σε ημικαθιστή θέση πριν από επέμβαση Ανάστροφης Αρθροπλαστικής Ώμου. Φωτογραφία από το προσωπικό αρχείο του ιατρού Γρηγορίου Π. Αβραμίδη (Απρίλιος 2020).

 

▪Ποια είναι η θέση της Ψηφιακής Πλοήγησης ή αλλιώς Navigation στην Ανάστροφη Αρθροπλαστικής Ώμου;

Με τη βοήθεια ενός ειδικού συστήματος πλοήγησης για τον Ώμο σημαδεύουμε αρκετά σημεία στην ωμογλήνη και το βραχιόνιο του ασθενούς την ώρα της επέμβασης και γίνεται αντιστοίχιση με την 3D αξονική τομογραφία του ασθενούς. Στην συνέχεια μέσω ειδικών οδηγών-πομπών προετοιμάζουμε την ωμογλήνη και το βραχιόνιο και τοποθετούμε τις προθέσεις τις Αρθροπλαστικής στα σημεία που έχουμε σχεδιάσει με απόλυτη ακρίβεια. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε με ακόμα έναν τρόπο το άριστο τελικό αποτέλεσμα.

Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου

 

Φωτογραφία κατά τη διάρκεια Ανάστροφης Αρθροπλαστικής Ώμου με Ψηφιακή Πλοήγηση ή αλλιώς Navigation. Από το προσωπικό αρχείο του ιατρού Γρηγορίου Π. Αβραμίδη (Οκτώβριος 2019).

 

▪Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου : Διάρκεια Αποκατάστασης

Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο λιγότερο από 24 ώρες και ξεκινά να χρησιμοποιεί το χέρι του μόλις λίγες ώρες μετά την επέμβαση. Για τις πρωτες 3 βδομάδες αναπαύει το χέρι του σε ένα ειδικό φάκελο ανάρτησης τον οποίο αφαιρεί αρκετά συχνά μέσα στην ημέρα για να κάνει ειδικές ασκήσεις. Ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας από εξειδικευμένο στις παθήσεις του Ώμου φυσικοθεραπευτή έχει  σαν στόχο να ανακτήσει ο Ώμος το μεγάλυτερο ευρος της φυσιολογικής κίνησης του και να δυναμώσει. Ο πόνος υποχωρεί άμεσα από τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες.

 

▪Έχει επιπλοκές μια τέτοια επέμβαση;

Όπως και κάθε επέμβαση υπάρχει πιθανότητα κάποιας επιπλοκής όπως εξάρθρημα ή λοίμωξη. 'Ομως όταν η επέμβαση πραγματοποιείται από Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς με εξειδίκευση στις παθήσεις του Ώμου και σε εξειδικευμένα κέντρα Αρθροπλαστικής Ώμου η πιθανότητα των επιπλοκών είναι πολύ κοιντά στο μηδέν.   

 

▪Είναι οι ασθενείς ικανοποιημένοι μετά από μια Ανάστροφη Αρθοπλαστική του Ώμου;

Οι ασθενείς είναι απόλυτα ικανοποιημένοι σε πολύ υψηλό ποσοστό, ο πόνος εξαφανίζεται και επιστρέφουν πλήρως στην λειτουργικότητά τους αλλά και σε αρκετές αθλητικές δραστηριότητες. Η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι θα πραγματοποιούσε ξανά την ίδια επέμβαση.

Παρακολουθήστε το βίντεο με ασθενή που έχει υποβληθεί σε Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου με άριστα αποτελέσματα:

 

                                                   

 

Ο ορθοπαιδικός Γρηγόριος Αβραμίδης διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις ορθοπαιδικές επεμβάσεις όπως η ολική αρθροπλαστική γόνατος, η αρθροπλαστική ισχίου και η αρθροπλαστική ώμου και πολλές ακόμη όπου θα σας δώσει όλες τις κατευθύνσεις για τη διαδικασία της επέμβασης και την αποκατάσταση. Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2106983397 και κλείστε το ραντεβού σας!

 

 

Κοινοποιήστε: