Νέα

/ Επίσκεψη της Γ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσoκομείου YΓΕΙΑ στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αθλητικών Κακώσεων του Όσλο

Dec 8

Επίσκεψη της Γ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσoκομείου YΓΕΙΑ στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αθλητικών Κακώσεων του Όσλο

Επίσκεψη της Γ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσoκομείου YΓΕΙΑ στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αθλητικών Κακώσεων του Όσλο

Επίσκεψη της Γ' Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσoκομείου YΓΕΙΑ στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αθλητικών Κακώσεων του Όσλο. Άψογη Φιλοξενία και Χειρουργική Τεχνική από τους Prof. Tom Clement Ludgvinsen & Berte Bøe. 
Αντιμετώπιση Υποτροπιάζοντος Εξαρθρήματος του Ώμου, Μετατραυματικής Αρθρίτιδας του Ώμου σε Νέους Ασθενείς και Αναθεώρηση Ολικής Αρθροπλαστικής Ώμου (All Arthroscopic Latarjet & Total Shoulder Arthroplasty & Revision Shoulder Arthroplasty).

Κοινοποιήστε: