Βίντεο

/ Ομιλία, Αρθροσκόπηση Ώμου, 7ο Διεθνές Μεσογειακό Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κοινότητας, Θεσσαλονίκη 22 - 24 Μαρτίου 2018

Ομιλία, Αρθροσκόπηση Ώμου, 7ο Διεθνές Μεσογειακό Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κοινότητας, Θεσσαλονίκη 22 - 24 Μαρτίου 2018


Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αβραμίδης Π. Γρηγόριος παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Γ΄Ορθοπαιδικής Κλινικής του Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ, στις μαζικές ρήξεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου μετά από Αρθροσκοπική αποκατάσταση, στα πλαίσια του 7ου Διεθνούς Μεσογειακού Συνεδρίου Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κοινότητας στη Θεσσαλονίκη 22 - 24 Μαρτίου 2018

Κοινοποιήστε: