Βίντεο

/ Τραυματική Μαζική Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου και Αρθροσκοπική Συρραφή με 2 Σειρές Αγκυρών

Τραυματική Μαζική Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου και Αρθροσκοπική Συρραφή με 2 Σειρές Αγκυρών


Ασθενής 47 ετών, χειρωνάκτης, με πρόσφατο τραματισμό από άρση μεγάλου βάρους και μαζική τραυματική ρήξη του τενοντίου πετάλου του ώμου. Υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική συρραφή του τενοτοντίου πετάλου με διπλή σειρά αγκυρών "double row repair". Ο συγκεκριμένος τρόπος συρραφής είναι ο ισχυρότερος τρόπος συρραφής των τενόντων λόγω της ισχυρής συγκράτησης και της μεγάλης επιφάνειας επαφής τένοντα-οστού με στόχο να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επούλωση της ρήξης. Έγινε πλήρης συρραφή της μαζικής ρήξης των τενόντων και τενόδεση της μακράς κεφαλής του δικεφάλου στην αύλακα αρθροσκοπικά. Δείτε αναλυτικά στο βίντεο την αρθροσκοπική συρραφή των τενόντων.

Κοινοποιήστε: